Chytře na rizika  
Riziko změn klimatu, zelené finance a ESG rizika

Riziko změn klimatu, zelené finance a ESG rizika

Riziko změn klimatu a s ním související koncepty zelených financí a environmentálních, sociálních a správních (ESG) rizik jsou jedněmi z aktuálně často diskutovaných témat, které mají potenciál významně ovlivnit fungování bank, včetně nastavení jejich strategie. Zejména zohlednění a řízení ESG aspektů je vyžadováno jak částí veřejného mínění, tak i postupně se ustanovujícím systémem regulace. Mimo jiné tvoří jednu z priorit EBA pro následující rok. 
 
Uvedená problematika se kromě bank promítá dále (nebo spíše primárně) i do činnosti firem. Společnosti mohou očekávat např. změny v poptávce, které budou mít vliv i na jejich produktový mix, nebo dopady na způsob výroby, dodavatelské řetězce, prodej, logistiku, marketing, PR či reputaci.

 

Všem společnostem (finančním i nefinančním) může ARM pomoci např. s:

 • tvorbou ESG strategie (věcně i formulačně):
  • definice principů, cílů, souvisejících ukazatelů a harmonogramů,
  • začlenění ESG do firemní strategie s promítnutím do:
   • portfolia produktů a služeb,
   • jednotlivých činností společnosti (provoz, výroba, logistika),
   • dodavatelských řetězců,
  • nastavení rolí a odpovědností,
  • srovnání s konkrétní společností, odvětvím či standardy (benchmarking),
 • gapovou analýzou pro zajištění souladu s mezinárodními standardy a/nebo regulací a očekáváními v EU,
 • zvýšením kvality ESG dat:
  • návrh/posouzení metodiky pro sběr, zpracování a vyhodnocování dat,
  • definice a nastavení kontrol datové kvality,
  • návrh/zhodnocení funkční specifikace IT systémů pro sběr, využití a archivaci dat,
  • workshopy na téma sběru a zpracování dat,
 • vytvoření praktického postupu řízení ESG rizik:
  • katalog ESG rizik (definice rizik, posouzení jejich materiality),
  • ukazatele a způsob měření ESG rizik (definice, výpočet, limity a EWS),
  • návrh KPI,
  • návrh a výpočet stresových scénářů / citlivostních analýz,
  • zohlednění ESG rizik v business continuity plánech,
  • struktura a obsah interních reportů,
 • nastavením externího reportingu,
 • zeleným financováním,
 • získáním ESG ratingu.

 

Bankovním institucím ARM dále nabízí:

 • zohlednění ESG rizik v ICAAP a rizikovém apetitu,
 • mapování činností (resp. produktů a klientů) dle EU Taxonomy,
 • promítnutí ESG rizik do:
  • kreditního rizika (např. z hlediska změny PD, změny LGD, pricingu),
  • tržního rizika,
  • operačního rizika,
  • rizika likvidity,
 • oceňování ESG nástrojů.