Chytře na rizika  
Zmetkovitost

Snížení zmetkovitosti

Finální výsledek výroby ovlivňuje mnoho faktorů – nastavení strojů, kvalita vstupního materiálu, vhodnost prostředí, kvalita, způsob a frekvence údržby, lidský faktor a jiné. Advanced Risk Management, s. r. o. nabízí služby vedoucí ke snížení zmetkovitosti ve výrobě. 

Účel analýzy

  • Identifikace nastavení strojů, která způsobují chyby
  • Nalezení vztahu mezi vstupním nastavením strojů a zmetkovitostí
  • Identifikace faktorů, které se podílejí na zmetkovitosti, a vyčíslení jejich podílu na zmetkovitosti
  • Určení úprav v nastavení strojů, které vedou ke snížení zmetkovitosti
  • Navržení optimálního poměru mezi úrovní zmetkovitosti a složitostí/nákladovostí přenastavování strojů
  • Navržení dalších opatření plynoucích z porovnání výnosů a nákladů 

Vyhodnocovaná data

  • Nastavení během seřízení a provozu
  • Informace o údržbě – nastavení, průběh, četnost, nové nastavení stroje, kalibrace aj.
  • Informace o vstupním materiálu či polotovaru
  • Vliv dalších faktorů (vlhkost vzduchu, kolísání napětí a jiné)