Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Dopady změny klimatu a jejich řešení Efektivní reporting ESG a Green Finance ESG rizika a jejich audit Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Řízení aktiv a pasiv - ALM Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Silicon Valley Bank - poučení z krizového vývoje Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Silicon Valley Bank - poučení z krizového vývoje

Silicon Valley Bank - poučení z krizového vývoje

Workshop Silicon Valley Bank - poučení z krizového vývoje je pořádán jako 3 hodinový workshop, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house workshop, tj. pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Cílem workshopu je poskytnout účastníkům co nejširší vhled do mechanismů, které přispěly k pádu Silicon Valley Bank v březnu 2023 (největšímu bankovnímu krachu od roku 2008).
S oporou v dostupných datech, především z výročních zpráv banky a reportů Fed, společně zanalyzujeme situaci banky před jejím krachem. V rámci workshopu se mimo jiné dozvíte o aspektech regulace, dohledu a interní správy a řízení banky, které přispěly k pádu SVB. Následně shrneme samotný průběh krachu banky a hlavní důvody, které k němu dle názoru ARM vedly.

Pro koho je určen

Workshop je určen převážně pro risk managery, zaměstnance ALM a interní auditory, ale i pro všechny ostatní, kdo se zajímají o stabilitu bankovního systému nebo se jen chtějí poučit, co při řízení banky (ne)dělat.


 

Obsah semináře

  1. Úvod – všeobecný profil banky
  2. Zlatá léta 2018 - 2021
  3. Regulace a dohled
  4. Internal Governance
  5. Hospodaření banky v roce 2022
  6. Průběh pádu
  7. Vybrané doplňující zajímavé informace
  8. Shrnutí důvodů pádu

Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.