Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Dopady změny klimatu a jejich řešení Efektivní reporting ESG a Green Finance ESG rizika a jejich audit Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Řízení aktiv a pasiv - ALM Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Silicon Valley Bank - poučení z krizového vývoje Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Efektivní reporting

Efektivní reporting

Seminář Efektivní reporting je praktickým workshopem určeným výhradně zaměstnancům jedné společnosti.

Cíle workshopu

Cílem workshopu je přispět ke zdokonalení reportingu v dané společnosti, a to především z hlediska jeho praktické realizace. Během workshopu si účastníci odpoví na základní otázky: Jaká je současná podoba reportingu společnosti? Je třeba něco změnit? Co konkrétně a jak?

Pro koho je určen

Workshop je určen jak tvůrcům, tak uživatelům reportingových zpráv. Účast obou skupin zajišťuje vysokou interaktivitu a efektivnost tohoto workshopu.  

 

Obsah workshopu

První část workshopu je zaměřena na základní principy reportingu.

V druhé části si účastníci vyzkouší práci s konkrétními reporty, které vznikají v jejich společnosti.

Třetí část je zaměřena na praktické závěry plynoucí z předchozích bodů.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

 

Kromě tohoto workshopu společnost Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí také seminář (open i in-house) Controlling ve finančních institucích.