Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Efektivní reporting Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Green finance a ESG rizika Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG ve finančních institucích Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Riziko změn klimatu Řízení aktiv a pasiv (ALM) Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Efektivní reporting

Efektivní reporting

Seminář Efektivní reporting je praktickým workshopem určeným výhradně zaměstnancům jedné společnosti.

Cíle workshopu

Cílem workshopu je přispět ke zdokonalení reportingu v dané společnosti, a to především z hlediska jeho praktické realizace. Během workshopu si účastníci odpoví na základní otázky: Jaká je současná podoba reportingu společnosti? Je třeba něco změnit? Co konkrétně a jak?

Pro koho je určen

Workshop je určen jak tvůrcům, tak uživatelům reportingových zpráv. Účast obou skupin zajišťuje vysokou interaktivitu a efektivnost tohoto workshopu.  

 

Obsah workshopu

První část workshopu je zaměřena na základní principy reportingu.

V druhé části si účastníci vyzkouší práci s konkrétními reporty, které vznikají v jejich společnosti.

Třetí část je zaměřena na praktické závěry plynoucí z předchozích bodů.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

 

Kromě tohoto workshopu společnost Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí také seminář (open i in-house) Controlling ve finančních institucích.