Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Dopady změny klimatu a jejich řešení Efektivní reporting ESG a Green Finance ESG rizika a jejich audit Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Řízení aktiv a pasiv - ALM Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Silicon Valley Bank - poučení z krizového vývoje Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Solvency II: Executive Summary

Solvency II: Executive Summary   

Seminář Solvency II: Executive Summary je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Seminář poskytuje ucelený pohled na problematiku Solvency II (resp. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES). V první části semináře účastníci získají základní přehled o zásadních změnách v systému řízení rizik, posuzování solventnosti a v metodách ocenění technických rezerv. Druhá část semináře je zaměřena na praktické aspekty řízení implementace Solvency II, tj. zejména vedení projektu zavádění Solvency II tak, aby požadavky regulace byly implementovány s minimálními náklady při současné maximalizaci pozitivních efektů pro pojišťovnu.

Pro koho je určen

Seminář je určen zejména členům představenstva pojišťoven, senior manažerům a manažerům zodpovědným za implementaci Solvency II.
 

 

Obsah semináře

  1. Úvod do Solvency II
  2. Solventnostní kapitálový požadavek (SCR)
  3. Minimální kapitálový požadavek (MCR)
  4. Další vybrané požadavky Solvency II
  5. Co přináší Solvency II?
  6. Proces implementace Solvency II
  7. Zavedení interního modelu

 

Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.

 

Poradenství

Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí mimo odborných seminářů také poradenství v oblasti implementace Solvency II.