Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV Controlling v praxi CCR a CVA Controlling ve finančních institucích Credit scoring CVA (Credit Valuation Adjustment) CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace Efektivní reporting Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Green finance a ESG rizika Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG ve finančních institucích Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Riziko změn klimatu Řízení aktiv a pasiv (ALM) Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Sekuritizace Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Fraud Management v on-line světě

Fraud Management v on-line světě

Otevřený seminář

Seminář Fraud Management v on-line světě je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Riziko podvodů je stále aktuální fenomén, který se díky automatizaci přenáší z fyzického do on-line světa. Seminář je zaměřený na prevenci a detekci podvodů, které se díky novým technologiím rychle mění. Na praktických příkladech uvidíte, jak předcházet sofistikovaným útokům a jak odhalovat podvodné scénáře v reálném čase.

Pro koho je určen

Seminář je určen všem, kteří se svými zákazníky obchodují on-line. Odvětvově je zaměřen na banky, splátkové a leasingové společnosti, ale i na všechny subjekty pohybující se v rychle rostoucím on-line světě (např. e-shopy).

Určen je zejména risk manažerům, front manažerům, pracovníkům underwritingu a dalším účastníkům schvalovacího procesu z finančních i nefinančních institucí.


 

Aktuální termín semináře:

Pozvánka v PDF

Lektoři 

Marie Navrátilová, Risk Consultant, Resistant.AI