Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Dopady změny klimatu a jejich řešení Efektivní reporting ESG a Green Finance ESG rizika a jejich audit Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Řízení aktiv a pasiv - ALM Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Silicon Valley Bank - poučení z krizového vývoje Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
ESG a Green Finance

ESG a Green Finance

Seminář ESG a Green Finance je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

V úvodu představíme koncept ESG (enviromentálních, sociálních a správních) rizik a zelených financí doplněný o přístup mezinárodních, evropských i českých zákonodárců a regulátorů. Poté se zaměříme na požadavky, očekávání a doporučení týkající se jak podniků, tak finančních institucí (včetně provázání na Pilíře dle Basel III) v EU.
Během semináře představíme různé přístupy k zohlednění ESG rizik v podniku. Uvedeme praktická doporučení a příklady týkající se plnění ESG požadavků. Nedílnou součástí je vysvětlení podstaty a principy využívání zelených/udržitelných finančních instrumentů.

Pro koho je určen

Seminář je určen zejména manažerům a specialistům odpovědným za řízení rizik a compliance, ať již do jejich odpovědnosti ESG rizika spadají, nebo je pouze ovlivňují dopadem na jejich organizaci. Zajímavé poznatky poskytne i interním auditorům.


 

Obsah semináře

Úvod: Struktura problematiky

Část 1: Definice ESG rizik

 • Úvod k environmentálním rizikům
 • Dopady enviromentálních rizik na klienty bank
 • Dopady enviromentálních rizik na banky
 • Sociální rizika a jejich dopady
 • Správní rizika a jejich dopady

Část 2: ESG regulace v EU

 • EU Taxonomy
 • Přehled hlavní regulace

Část 3: Green Finance

 • Finanční nástroje
 • Investice

Část 4: Praktická implementace

 • Implementace ESG do strategií firem
 • Implementace ESG do strategií bank

Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.