Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV Controlling v praxi CCR a CVA Controlling ve finančních institucích Credit scoring CVA (Credit Valuation Adjustment) CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace Efektivní reporting Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Green finance a ESG rizika Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG ve finančních institucích Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Riziko změn klimatu Řízení aktiv a pasiv (ALM) Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Sekuritizace Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Green finance a ESG rizika

Green finance a ESG rizika

Seminář Green finance a ESG rizika je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Tento seminář Vám pomůže zorientovat se v tom, co znamená koncept zelených financí a ESG (enviromentálních, sociálních a správních) rizik a jak jej definuje společenská poptávka i postupně vznikající systém regulací a požadavků. 
Green Finance a ESG rizika jsou jednou z priorit EBA pro následující roky. Proto Vám přinášíme informačně bohatý přehled, ve kterém budeme mimo jiné diskutovat jak dopady na společnosti obecně, tak i přímo na banky, včetně promítnutí do kapitálových požadavků a reportovacích povinností. Pomůžeme Vám také s orientací v souvisejících regulatorních dokumentech. V závěru si představíme různé pohledy na rozhodování o (ne)zelených investicích a přístupy k začlenění ESG rizik do firemní strategie.

Pro koho je určen

Seminář je určen zejména manažerům a specialistům zodpovědným za řízení rizik a compliance, ať již do jejich zodpovědnosti ESG rizika spadají, nebo je pouze ovlivňují dopadem na jejich organizaci. Zajímavá poznání poskytne i interním auditorům nebo produktovým a obchodním manažerům segmentu Corporate a pochopitelně všem, kteří se v těchto oblastech pohybují.


 

Obsah semináře

Úvod: Struktura problematiky

Část 1: Green Finance a environmentální rizika

 • Úvod k environmentálním rizikům
 • Enviromentální rizika a jejich dopad na klienty bank
 • Environmentální rizika a jejich dopad na banky
 • EU taxonomy
 • Zelené finance
 • Stresové testování enviromentálních rizik
 • ECB Guide on Climate-related and Environmental Risks (CER)

Část 2: Sociální rizika

 • Úvod k sociálním rizikům
 • Sociální faktory/rizika

Část 3: Správní rizika

 • Úvod k správním rizikům
 • Správní faktory/rizika

Část 4: Praktická implementace

 • Pragmatické vs. romantické vs. zodpovědné investování
 • Implementace ESG do strategií firem
 • Implementace ESG do strategií bank
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.