Chytře na rizika  
Green finance a ESG rizika

Green finance a ESG rizika

Seminář Green finance a ESG rizika je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Tento seminář vás zorientuje v tom, co jsou tzv. Zelené finance a co si představit pod ESG riziky, tedy riziky Environmentálními, Sociálními a Správními. Absolvováním semináře pochopíte, jak může tato aktuální problematika dopadnout na vaši banku a vaše klienty, a jak ji začít zohledňovat ve vaší strategii.

Pro koho je určen

Seminář je určen zejména manažerům a specialistům zodpovědným za řízení rizik a compliance, ať již do jejich zodpovědnosti ESG spadá, nebo je pouze ovlivňuje dopadem na jejich organizaci. Zajímavá poznání ale poskytne i interním auditorům, nebo produktovým a obchodním manažerům segmentu Corporate a pochopitelně všem, kteří se v těchto oblastech pohybují.


 

Co se dozvíte

Dozvíte se, co koncept zelených financí znamená a jak jej definuje společenská poptávka i postupně vznikající systém regulací a požadavků. „Green Finance“ a „ESG“ rizika jsou jednou ze šesti priorit EBA pro rok 2021, a tedy se potřebě jejich pochopení prakticky nelze vyhnout.
Proto vám přinášíme informačně bohatý přehled, ve kterém budeme diskutovat mimo jiné dopady na klienty bank a na banku samotnou, včetně promítnutí do kapitálových požadavků banky. Pomůžeme vám s orientací v souvisejících regulatorních dokumentech.
V závěru si představíme různé pohledy na rozhodování o investicích a porovnání výkonnosti klasických a zelených investic.

Obsah semináře

Úvod: Struktura problematiky

Část 1: Green Finance a environmentální rizika

 • Úvod k environmentálním rizikům
 • Environmentální rizika a jejich dopad na banky
 • EU taxonomy
 • Zelené finance
 • Stresové testování enviromentálních rizik
 • ECB Guide on Climate-related and Environmental Risks (CER)

Část 2: Sociální rizika

 • Úvod k sociálním rizikům
 • Sociální faktory/rizika

Část 3: Správní rizika

 • Úvod k správním rizikům
 • Správní faktory/rizika

Část 4: Společné a závěrečné poznámky

 • Pragmatické vs. romantické vs. zodpovědné investování
 • Implementace ESG do strategií firem
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.