Chytře na rizika  
Nabídka  
Green finance a ESG rizika

Green finance a ESG rizika

Seminář Green finance a ESG rizika je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Tento seminář Vám pomůže zorientovat se v tom, co znamená koncept zelených financí a ESG (enviromentálních, sociálních a správních) rizik a jak jej definuje společenská poptávka i postupně vznikající systém regulací a požadavků. 
Green Finance a ESG rizika jsou jednou z priorit EBA pro následující roky. Proto Vám přinášíme informačně bohatý přehled, ve kterém budeme mimo jiné diskutovat jak dopady na společnosti obecně, tak i přímo na banky, včetně promítnutí do kapitálových požadavků a reportovacích povinností. Pomůžeme Vám také s orientací v souvisejících regulatorních dokumentech. V závěru si představíme různé pohledy na rozhodování o (ne)zelených investicích a přístupy k začlenění ESG rizik do firemní strategie.

Pro koho je určen

Seminář je určen zejména manažerům a specialistům zodpovědným za řízení rizik a compliance, ať již do jejich zodpovědnosti ESG rizika spadají, nebo je pouze ovlivňují dopadem na jejich organizaci. Zajímavá poznání ale poskytne i interním auditorům nebo produktovým a obchodním manažerům segmentu Corporate a pochopitelně všem, kteří se v těchto oblastech pohybují.


 

Obsah semináře

Úvod: Struktura problematiky

Část 1: Green Finance a environmentální rizika

 • Úvod k environmentálním rizikům
 • Enviromentální rizika a jejich dopad na klienty bank
 • Environmentální rizika a jejich dopad na banky
 • EU taxonomy
 • Zelené finance
 • Stresové testování enviromentálních rizik
 • ECB Guide on Climate-related and Environmental Risks (CER)

Část 2: Sociální rizika

 • Úvod k sociálním rizikům
 • Sociální faktory/rizika

Část 3: Správní rizika

 • Úvod k správním rizikům
 • Správní faktory/rizika

Část 4: Praktická implementace

 • Pragmatické vs. romantické vs. zodpovědné investování
 • Implementace ESG do strategií firem
 • Implementace ESG do strategií bank
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.