Chytře na rizika  
Green finance a ESG rizika

Green finance a ESG rizika

Otevřený jako open seminář

Seminář Green finance a ESG rizika je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Problematika tzv. zelených financí a ESG (environmentálních, sociálních a správních) rizik je jedním z aktuálních konceptů, který má potenciál významně ovlivnit fungování bank i jejich strategie. Zejména požadavky na „zelené finance“ jsou vyžadovány jak částí veřejného mínění (zejména v bývalé tzv. „západní“ Evropě), tak i postupně se ustanovujícím systémem regulace. Jako ilustraci tohoto vývoje můžeme zmínit, že uvedená oblast tvoří jednu z celkem 6 priorit EBA pro rok 2021.

Během semináře prozkoumáme jednotlivé aspekty tohoto problému a jejich dopady na banky a jejich klienty. Poslední část semináře je věnována rizikům sociálním a správním.

Pro koho je určen

Seminář je určen zejména pro manažery a specialisty zodpovědné za řízení ESG rizik a compliance. Dále je určen interním auditorům.


 

Aktuální termín semináře