Chytře na rizika  
CRR 2/CRD 5 a další novinky bankovní regulace

CRR 2/CRD 5 a další novinky bankovní regulace 

Otevřený seminář

Seminář CRR 2 / CRD 5 a další novinky bankovní regulace je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí.

Cíle semináře

Seminář poskytuje přehled o nejdůležitějších změnách v regulaci bank v oblasti řízení rizik. Účastníci se postupně seznámí s novinkami v regulaci za jednotlivá rizika – kreditní, operační a tržní riziko a riziko likvidity. Během semináře budou diskutovány novinky nejen ve směrnicích a nařízeních EU, ale i v upřesňujících textech orgánů EBA, BCBS či ECB. Část semináře je věnována rovněž novinkám v bankovním sektoru ČR/SR.
Cílem semináře je poskytnout účastníkům srozumitelné manažerské shrnutí širokého spektra revizí regulace z posledních let. Během semináře bude nastíněn i možný způsob implementace navrhovaných změn.

Pro koho je určen

Seminář je určen pracovníkům risk managementu, compliance a interního auditu.

 


 

Obsah semináře

  1. Úvod do regulace
  2. Malé novely CRR/CRD
  3. Velká novela CRR2 a CRD 5
  4. Novinky od EBA
  5. Basel III (2017)
  6. Další novinky
  7. Shrnutí a závěr semináře

Termín

PDF Pozvánka