Chytře na rizika  
CRR 2/CRD 5 a další novinky bankovní regulace

CRR 2/CRD 5 a další novinky bankovní regulace 

Seminář CRR 2 / CRD 5 a další novinky bankovní regulace je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí.

Cíle semináře

Seminář poskytuje přehled o nejdůležitějších změnách v regulaci bank v oblasti řízení rizik. Účastníci se postupně seznámí s novinkami v regulaci za jednotlivá rizika – kreditní, operační a tržní riziko a riziko likvidity. Během semináře bude nastíněn možný způsob implementace navrhovaných změn.

Pro koho je určen

Seminář je určen pracovníkům risk managementu, compliance a interního auditu.

 

Obsah semináře

  1. Úvod do regulace
  2. Malé novely CRR/CRD
  3. Velká novela CRR2 a CRD 5
  4. Novinky od EBA
  5. Basel III (2017)
  6. Další novinky
  7. Shrnutí a závěr semináře
 
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.