Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Dopady změny klimatu a jejich řešení Efektivní reporting ESG a Green Finance ESG rizika a jejich audit Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Řízení aktiv a pasiv - ALM Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Silicon Valley Bank - poučení z krizového vývoje Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace

CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace

Seminář CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí.

Cíle semináře

Seminář poskytuje přehled o nejdůležitějších změnách v regulaci bank v oblasti řízení rizik. Účastníci se postupně seznámí s novinkami v regulaci za jednotlivá rizika – kreditní, operační a tržní riziko a riziko likvidity. Během semináře budou diskutovány novinky nejen ve směrnicích a nařízeních EU, ale i v upřesňujících textech EBA, BCBS či ECB. Část semináře je věnována rovněž novinkám v bankovním sektoru ČR/SR.
Cílem semináře je poskytnout účastníkům srozumitelné manažerské shrnutí širokého spektra revizí regulace z posledních let. Během semináře bude nastíněn i možný způsob implementace navrhovaných změn.

Pro koho je určen

Seminář je určen pracovníkům risk managementu, compliance a interního auditu.

 


 

Obsah semináře

  1. Úvod do regulace
  2. Malé novely CRR/CRD
  3. Velká novela CRR 2 a CRD 5
  4. Novinky od EBA
  5. Návrh CRR 3 a CRD 6
  6. Další novinky
  7. Shrnutí a závěr semináře
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.