Chytře na rizika  
Nabídka  
Audit v oblasti IRRBB

Audit v oblasti IRRBB

Seminář Audit v oblasti IRRBB je pořádán jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta uzpůsobený jeho požadavkům.

Cíle semináře

První část semináře přehledně vysvětluje problematiku úrokového rizika bankovní knihy (IRRBB), a účastníkům tak poskytuje nutnou informační základnu pro audit IRRBB. V další části jsou diskutovány oblasti, na které by se měl audit IRRBB zaměřit, s důrazem na řízení, kontrolu a měření IRRBB, tvorbu i využívání scénářů a zátěžových testů a výpočet vnitřně stanoveného kapitálu. Závěr je věnován diskusi a dotazům.  

Pro koho je určen

Seminář je vhodný pro manažery i specialisty interního auditu odpovědné za audit IRRBB.


 

Obsah semináře

1. Úvod do IRRBB:

 • Definice IRRBB
 • Přehled regulatorních dokumentů
 • Regulatorní požadavky na IRRBB
 • Proporcionalita
 • Úrokové šoky
 • Behaviorální charakteristiky
 • Ukazatele v rámci IRRBB
 • Řízení IRRBB

2. Audit IRRBB:

 • Řízení a kontrola IRRBB
 • Měření IRRBB
 • Scénáře a zátěžové testování
 • Identifikace, výpočet a alokace kapitálu

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.