Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Dopady změny klimatu a jejich řešení Efektivní reporting ESG a Green Finance ESG rizika a jejich audit Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Řízení aktiv a pasiv - ALM Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Silicon Valley Bank - poučení z krizového vývoje Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Audit v oblasti IRRBB

Audit v oblasti IRRBB

Seminář Audit v oblasti IRRBB je pořádán jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta uzpůsobený jeho požadavkům.

Cíle semináře

První část semináře přehledně vysvětluje problematiku úrokového rizika bankovní knihy (IRRBB), a účastníkům tak poskytuje nutnou informační základnu pro audit IRRBB. V další části jsou diskutovány oblasti, na které by se měl audit IRRBB zaměřit, s důrazem na řízení, kontrolu a měření IRRBB, tvorbu i využívání scénářů a zátěžových testů a výpočet vnitřně stanoveného kapitálu. Závěr je věnován diskusi a dotazům.  

Pro koho je určen

Seminář je vhodný pro manažery i specialisty interního auditu odpovědné za audit IRRBB.


 

Obsah semináře

1. Úvod do IRRBB:

 • Definice IRRBB
 • Přehled regulatorních dokumentů
 • Regulatorní požadavky na IRRBB
 • Proporcionalita
 • Úrokové šoky
 • Behaviorální charakteristiky
 • Ukazatele v rámci IRRBB
 • Řízení IRRBB

2. Audit IRRBB:

 • Řízení a kontrola IRRBB
 • Měření IRRBB
 • Scénáře a zátěžové testování
 • Identifikace, výpočet a alokace kapitálu

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.