Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV Controlling v praxi CCR a CVA Controlling ve finančních institucích Credit scoring CVA (Credit Valuation Adjustment) CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace Efektivní reporting Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Green finance a ESG rizika Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG ve finančních institucích Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Riziko změn klimatu Řízení aktiv a pasiv (ALM) Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Sekuritizace Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Audit v oblasti IRRBB

Audit v oblasti IRRBB

Seminář Audit v oblasti IRRBB je pořádán jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta uzpůsobený jeho požadavkům.

Cíle semináře

První část semináře přehledně vysvětluje problematiku úrokového rizika bankovní knihy (IRRBB), a účastníkům tak poskytuje nutnou informační základnu pro audit IRRBB. V další části jsou diskutovány oblasti, na které by se měl audit IRRBB zaměřit, s důrazem na řízení, kontrolu a měření IRRBB, tvorbu i využívání scénářů a zátěžových testů a výpočet vnitřně stanoveného kapitálu. Závěr je věnován diskusi a dotazům.  

Pro koho je určen

Seminář je vhodný pro manažery i specialisty interního auditu odpovědné za audit IRRBB.


 

Obsah semináře

1. Úvod do IRRBB:

 • Definice IRRBB
 • Přehled regulatorních dokumentů
 • Regulatorní požadavky na IRRBB
 • Proporcionalita
 • Úrokové šoky
 • Behaviorální charakteristiky
 • Ukazatele v rámci IRRBB
 • Řízení IRRBB

2. Audit IRRBB:

 • Řízení a kontrola IRRBB
 • Měření IRRBB
 • Scénáře a zátěžové testování
 • Identifikace, výpočet a alokace kapitálu

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.