Chytře na rizika  
Controlling v praxi

Controlling v praxi

Seminář Controlling v praxi je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta uzpůsobený jeho požadavkům.

 

Cíle semináře

Seminář účastníky seznamuje se základními pravidly a postupy controllingu. Na praktických příkladech vysvětluje podstatu činnosti controllora a stěžejní pravidla tvorby controllingových zpráv a reportingu. Účastníci se dozvědí, jak zpětně hodnotit výkonnost instituce, základní pravidla nákladových kalkulací a controllingu projektů.

Pro koho je určen

Seminář je určen pracovníkům controllingu a specialistům z finančních oddělení.


 
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.

Lektor

Josef Langmayer MSc., MBA
jednatel, Raiffeisen – Leasing, s. r. o.

Josef Langmayer je odpovědný za Back Office (Finance, Risk, Operations a IT). Pro skupinu Raiffeisen v ČR pracuje již 13 let, v minulosti např. jako Head of Controlling & Cost Management v Raiffeisenbank, a. s., nebo jako CFO v Raiffeisen investiční společnosti, a. s.
Josef Langmayer je absolvent ekonomických a manažerských magisterských programů na Vysokém Učení Technickém v Brně, Nottingham Trent University, Brno International Business School, aj.