Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Efektivní reporting Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Green finance a ESG rizika Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG ve finančních institucích Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Riziko změn klimatu Řízení aktiv a pasiv (ALM) Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Riziko koncentrace

Riziko koncentrace 

Seminář Riziko koncentrace je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s podobami rizika koncentrace, jeho klasifikací a možnými nástroji pro jeho měření a řízení.

Pro koho je určen

Seminář je určen zejména risk manažerům a interním auditorům.

 

Obsah semináře

 1. Východiska
  1. Důsledky vyšší koncentrace (nejen v kreditním riziku) v praxi
  2. Cíl řízení kreditního portfolia s ohledem na jeho koncentraci
 2. Metody měření rizik
 3. Co ovlivňuje riziko koncentrace a nástroje pro jeho měření
 4. Méně zjevné podoby rizika koncentrace
 5. Možné nástroje měření a řízení rizika koncentrace
 6. Organizační uspořádání
 7. Reporting
 8. Záchranné brzdy
 
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.

 

Kromě semináře Riziko koncentrace nabízí Advanced Risk Management, s.r.o. také seminář Řízení kreditního rizika a Řízení finančních rizik. Společnost dále vyvinula specializovaný software CADCalc® Market pro snadné řízení limitů.