Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Efektivní reporting Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Green finance a ESG rizika Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG ve finančních institucích Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Riziko změn klimatu Řízení aktiv a pasiv (ALM) Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Riziko změn klimatu

Riziko změn klimatu 

Seminář Riziko změn klimatu je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta uzpůsobený jeho požadavkům.

Cíle semináře 

Téma klimatické změny je mediálně velmi propírané a jednoznačně rozděluje společnost a média na dvě, názorově vyhraněné skupiny. Po absolvování semináře si budete schopni udělat vlastní, fakty podložený názor na význam klimatické změny, smysluplnost jednotlivých návrhů řešení a zejména na možný dopad do Vašeho oboru podnikání i běžného života. Dozvíte se, které informace o klimatické změně jsou nepopiratelná fakta, co vědecké závěry, čiré spekulace nebo dokonce úplné výmysly a hoaxy. Zorientujeme Vás ve smysluplnosti přijatých nebo plánovaných opatřeních a celkové urgentnosti problému.

Pro koho je určen

Seminář je určen každému, kdo se chce zorientovat v mediální masáži a udělat si vlastní názor na základě očištěných faktů. Management a podnikatelé získají cenný náhled na to, jaký dopad může mít klimatická změna a její řešení na jejich podnikání, a zda je pro ně bezvýznamná, může být hrozbou, nebo dokonce atraktivní příležitostí.


 

Obsah semináře

Část 1: podstata problému

 • Úvod
 • Co je to počasí?
 • Klima a přírodní klimatické změny
 • Činnost člověka a jeho vliv na přírodu
 • Skleníkový efekt
 • Sprostý podezřelý: CO2

Část 2: rozměr problému

 • Kdo za to může?
 • Dopad nárůstu CO2 na klima, aneb jak moc můžeme věřit předpovědím vědců?
 • Dopad hypotetických změn klimatu na přírodu a člověka

Část 3: reakční cesty

 • Jak problému nárůstu CO2 čelit?
 • Zdroje energie, jejich výhody a nevýhody
 • Pohled ekonoma na problém
 • Pohled sociologa na problém
 • Riziko změn klimatu a jeho řízení
 • Role jedince
 • Role firem
 • Role států aneb politické cesty k řešení problému
 • Executive summary reakčních cest
   
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.