Chytře na rizika  
Riziko změn klimatu

Riziko změn klimatu 

Otevřený jako open seminář

Seminář Riziko změn klimatu je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta uzpůsobený jeho požadavkům.

Cíle semináře 

Seminář se zabývá problematikou rizika změn klimatu poctivým a k základům jdoucím způsobem: v první části semináře Vás seznámíme s fyzikální podstatou problému, v druhé s jeho rozměry a prokázanými a neprokázanými dopady. V poslední části si představíme možné způsoby reakce lidí, firem i států jak na problém klimatických změn jako takových, tak i na opatření přijatá nebo plánovaná proti tomuto jevu. V rámci semináře budeme prezentovat dostupná data, včetně diskuse chyb spojených s jejich získáváním.

Pro koho je určen

Seminář je určen zejména pro střední a vyšší manažery, a to jak pro ty, kteří tuto problematiku považují za výmysl zelených aktivistů, tak i pro ty, kteří se naopak domnívají, že Země je již nenávratně zničena.


 

Aktuální termín semináře