Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Dopady změny klimatu a jejich řešení Efektivní reporting ESG a Green Finance ESG rizika a jejich audit Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Řízení aktiv a pasiv - ALM Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Silicon Valley Bank - poučení z krizového vývoje Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Dopady změny klimatu a jejich řešení

Dopady změny klimatu a jejich řešení

Otevřený seminář

Seminář Dopady změny klimatu a jejich řešení je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta uzpůsobený jeho požadavkům.

Cíle semináře 

Téma klimatické změny je mediálně velmi diskutované a jednoznačně rozděluje společnost na dvě, názorově vyhraněné skupiny. Po absolvování semináře si budete schopni udělat vlastní, fakty podložený názor na význam a rozsah (potenciálních) dopadů klimatické změny a smysluplnost a proveditelnost jednotlivých návrhů řešení.

Informace předané během semináře využijete jak při tvorbě (úpravě) firemní strategie, tak při posuzování dopadu klimatických změn, a to nejen do Vašeho oboru podnikání, ale i běžného života. Dozvíte se, které informace o klimatické změně jsou nepopiratelná fakta, co vědecké závěry, čiré spekulace nebo dokonce úplné výmysly a hoaxy. Pomůžeme Vám zorientovat se ve smysluplnosti přijatých nebo plánovaných opatřeních a celkové urgentnosti problému.

Pro koho je určen

Seminář je určen každému, kdo se chce zorientovat v problematice změny klimatu z hlediska její závažnosti a řešitelnosti a udělat si vlastní názor na základě faktů. Management a podnikatelé získají cenný náhled na to, jaký dopad může mít klimatická změna (či opatření přijatá pro její řešení) na jejich podnikání a zda ji považovat za hrozbu, nebo naopak atraktivní příležitost.


 

Obsah semináře

Část 1: podstata problému

 • Úvod
 • Co je to počasí?
 • Klima a přírodní klimatické změny
 • Činnost člověka a jeho vliv na přírodu
 • Skleníkový efekt
 • Sprostý podezřelý: CO2

Část 2: rozměr problému

 • Kdo za to může?
 • Dopad nárůstu CO2 na klima, aneb jak moc můžeme věřit předpovědím vědců?
 • Dopad hypotetických změn klimatu na přírodu a člověka

Část 3: reakční cesty

 • Jak problému nárůstu CO2 čelit?
 • Zdroje energie, jejich výhody a nevýhody
 • Pohled ekonoma na problém
 • Pohled sociologa na problém
 • Riziko změn klimatu a jeho řízení
 • Role jedince
 • Role firem
 • Role států aneb politické cesty k řešení problému
 • Executive summary reakčních cest
   

Aktuální termín semináře:

Pozvánka v PDF