Chytře na rizika  
Nabídka  
Riziko změn klimatu

Riziko změn klimatu 

Seminář Riziko změn klimatu je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta uzpůsobený jeho požadavkům.

Cíle semináře 

Téma klimatické změny je mediálně velmi propírané a jednoznačně rozděluje společnost a média na dvě, názorově vyhraněné skupiny. Po absolvování semináře si budete schopni udělat vlastní, fakty podložený názor na význam klimatické změny, smysluplnost jednotlivých návrhů řešení a zejména na možný dopad do Vašeho oboru podnikání i běžného života. Dozvíte se, které informace o klimatické změně jsou nepopiratelná fakta, co vědecké závěry, čiré spekulace nebo dokonce úplné výmysly a hoaxy. Zorientujeme Vás ve smysluplnosti přijatých nebo plánovaných opatřeních a celkové urgentnosti problému.

Pro koho je určen

Seminář je určen každému, kdo se chce zorientovat v mediální masáži a udělat si vlastní názor na základě očištěných faktů. Management a podnikatelé získají cenný náhled na to, jaký dopad může mít klimatická změna a její řešení na jejich podnikání, a zda je pro ně bezvýznamná, může být hrozbou, nebo dokonce atraktivní příležitostí.


 

Obsah semináře

Část 1: podstata problému

 • Úvod
 • Co je to počasí?
 • Klima a přírodní klimatické změny
 • Činnost člověka a jeho vliv na přírodu
 • Skleníkový efekt
 • Sprostý podezřelý: CO2

Část 2: rozměr problému

 • Kdo za to může?
 • Dopad nárůstu CO2 na klima, aneb jak moc můžeme věřit předpovědím vědců?
 • Dopad hypotetických změn klimatu na přírodu a člověka

Část 3: reakční cesty

 • Jak problému nárůstu CO2 čelit?
 • Zdroje energie, jejich výhody a nevýhody
 • Pohled ekonoma na problém
 • Pohled sociologa na problém
 • Riziko změn klimatu a jeho řízení
 • Role jedince
 • Role firem
 • Role států aneb politické cesty k řešení problému
 • Executive summary reakčních cest
   

Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.