Chytře na rizika  
Řízení kreditního rizika

Řízení kreditního rizika

Otevřený jako open seminář 

Seminář Řízení kreditního rizika je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Seminář je zaměřen především na praktické aspekty řízení kreditního rizika. Úvodní část se stručně věnuje způsobům jeho identifikace a  měření. Následně se seminář zabývá samotným řízením kreditního rizika, tzn. organizačním uspořádáním a  nezbytnými procesními postupy včetně postupu vymáhání a  následného reportingu.

Pro koho je určen

Seminář je určen především pracovníkům oddělení financí a prodeje, v kreditních institucích pak risk managerům a expertům zodpovědným za kreditní riziko, dále interním auditorům a pracovníkům compliance.

 

Obsah semináře

  1. Kreditní riziko - úvod
  2. Identifikace kreditního rizika
  3. Měření kreditního rizika - základ kvalitního řízení
  4. Řízení kreditního rizika
  5. Vymáhací proces
  6. Reporting
  7. Krize a poučení z ní

 

Aktuální termín semináře

Pozvánka na seminář

 

Kromě semináře Řízení kreditního rizika, který je určen spíše risk manažerům, nabízí společnost Advanced Risk Management, s.r.o. také seminář Měření kreditního rizika a seminář Kreditní Value at Risk.

 

Poradenství

Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí mimo odborných seminářů také poradenství v oblasti kreditního rizika.

Společnost dále vyvinula specializovaný software CADCalc® Credit pro efektivní řízení kreditního rizika.