Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Dopady změny klimatu a jejich řešení Efektivní reporting ESG a Green Finance ESG rizika a jejich audit Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Řízení aktiv a pasiv - ALM Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Silicon Valley Bank - poučení z krizového vývoje Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Finance pro nefinanční managery

Finance pro nefinanční manažery

Seminář Finance pro nefinanční manažery je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých společností, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta uzpůsobený jeho požadavkům.

Cíle semináře

Seminář zpřístupňuje ekonomické ukazatele, vztahy mezi nimi a předpoklady bezproblémového fungování podniku. Pochopení těchto souvislostí ulehčí spolupráci oddělení na jednotlivých projektech a dosahování stanovených cílů.

Pro koho je určen

Účast je zvláště užitečná pro pracovníky výrobního, obchodního a marketingového oddělení a také pro účetní.

 

Obsah semináře

 1. Základní ekonomické kategorie
 2. Jak číst finanční výkazy?
 3. Zdroje financování
 4. Finanční analýza a základní finanční ukazatele
 5. Měření efektivnosti investic
 6. Formy externího financování (cizí zdroje)
 7. Kritéria poskytovatele finančních prostředků (Kdy banka půjčí?)
 8. Finanční rizika
 9. Klasifikace nákladů a způsoby rozdělení režie
 10. Základy finančního plánování
 11. Controlling, reporting, benchmarking

 

Aktuálně nemáme vypsáný termín otevřeného semináře. Jesliže máte o seminář zájem, můžeme ho pro Vás uspořádat formou in-house. Neváhejte nás proto kontaktovat.