Chytře na rizika  
Nabídka  
Měření kreditního rizika

Měření kreditního rizika

Seminář Měření kreditního rizika je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Seminář seznamuje účastníky s kreditním rizikem ve všech jeho podobách: například s rizikem plynoucím z nezaplacení faktury odběratelem či nesplacení úvěru a úroků klientem. Účastník semináře se naučí kreditní riziko rozpoznávat a určovat jeho pravděpodobnost i výši potenciální ztráty. Součástí výukového programu je také přehled nástrojů používaných pro jeho snižování. Seminář se zabývá především měřením kreditního rizika, a přispívá tím k získávání znalostí nezbytných pro jeho řízení ve finančních, výrobních i obchodních společnostech.

Pro koho je určen

Seminář je připraven zejména pro pracovníky oddělení financí a prodeje.

 

Obsah semináře

  1. Kreditní riziko
  2. Identifikace kreditního rizika
  3. Měření kreditního rizika jednoho aktiva
  4. Měření kreditního rizika na úrovni portfolia
  5. Opční přístup ke kreditnímu riziku
  6. Postupy pro řízení kreditního rizika
  7. Nástroje pro řízení kreditního rizika
  8. Kreditní riziko podle Basel I a Basel II
  9. Systém kontroly kreditního rizika
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.

 

Kromě semináře Měření kreditního rizika nabízí společnost Advanced Risk Management, s.r.o. také seminář:

Poradenství

Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí mimo odborných seminářů také poradenství v oblasti kreditního rizika.