Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV Controlling v praxi CCR a CVA Controlling ve finančních institucích Credit scoring CVA (Credit Valuation Adjustment) CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace Efektivní reporting Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Green finance a ESG rizika Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG ve finančních institucích Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Riziko změn klimatu Řízení aktiv a pasiv (ALM) Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Sekuritizace Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Měření kreditního rizika

Měření kreditního rizika

Seminář Měření kreditního rizika je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Seminář seznamuje účastníky s kreditním rizikem ve všech jeho podobách: například s rizikem plynoucím z nezaplacení faktury odběratelem či nesplacení úvěru a úroků klientem. Účastník semináře se naučí kreditní riziko rozpoznávat a určovat jeho pravděpodobnost i výši potenciální ztráty. Součástí výukového programu je také přehled nástrojů používaných pro jeho snižování. Seminář se zabývá především měřením kreditního rizika, a přispívá tím k získávání znalostí nezbytných pro jeho řízení ve finančních, výrobních i obchodních společnostech.

Pro koho je určen

Seminář je připraven zejména pro pracovníky oddělení financí a prodeje.

 

Obsah semináře

  1. Kreditní riziko
  2. Identifikace kreditního rizika
  3. Měření kreditního rizika jednoho aktiva
  4. Měření kreditního rizika na úrovni portfolia
  5. Opční přístup ke kreditnímu riziku
  6. Postupy pro řízení kreditního rizika
  7. Nástroje pro řízení kreditního rizika
  8. Kreditní riziko podle Basel I a Basel II
  9. Systém kontroly kreditního rizika
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.

 

Kromě semináře Měření kreditního rizika nabízí společnost Advanced Risk Management, s.r.o. také seminář:

Poradenství

Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí mimo odborných seminářů také poradenství v oblasti kreditního rizika.