Chytře na rizika  
SREP

Příprava na SREP aneb dohlídka v praxi

Seminář Příprava na SREP aneb dohlídka v praxi je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Seminář poskytuje komplexní informaci o jednotlivých prvcích procesu SREP od kategorizace institucí přes hodnocení jednotlivých oblastí SREPu až po výstup ve formě rozhodnutí o požadované výši kapitálu a likvidity. Dále budou diskutovány požadavky na ICAAP a ILAAP a ověřování formou dohlídek na místě.

Pro koho je určen

Seminář je určen pracovníkům útvarů řízení rizik, compliance a interního auditu.

 

Obsah semináře

  1. Úvod do SREP procesu
  2. Hlavní prvky SREP procesu
  3. Požadavky na řídící a kontrolní systém
  4. Požadavky na ICAAP a ILAAP
  5. Kontroly v bankách
 
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.