Chytře na rizika  
Basel III

Basel III v podobě směrnice CRD IV 

Seminář Basel III v podobě směrnice CRD IV je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Basel III v podobě směrnice CRD IV se zaměřuje na změnu regulace činnosti bank a finančních institucí. Cílem semináře je seznámit účastníky s touto směrnicí a se změnami promítnutými do bankovní regulace EU.

Pro koho je určen

Seminář je určen zejména specialistům, kteří jsou odpovědní za implementaci CRD IV v bankách a dalších kreditních institucích. Dále je seminář určen pracovníkům compliance, právníkům a interním auditorům.

 

Obsah semináře

Seminář se zabývá hlavními tématy Basel III, kterými jsou:

  1. Struktura CRD IV
  2. Hlavní oblasti změn
  3. Kapitál a kapitálová přiměřenost 
  4. Kapitálové požadavky pro riziko protistrany  
  5. Pákový poměr
  6. Proticykličnost a kapitálové polštáře
  7. Likvidita
 
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.

 

Poradenství

Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí mimo odborných seminářů také poradenství v oblasti implementace regulatorních opatření do systému řízení rizik.