Chytře na rizika  
Finanční matematika

Finanční matematika

Seminář Finanční matematika je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta uzpůsobený jeho požadavkům.

Cíle semináře

Hlavním cílem tohoto semináře je poskytnout účastníkům užitečné znalosti v té oblasti matematiky, kterou mohou dobře využít při práci ve finančním oddělení nebo obchodním oddělení firmy. Získané znalosti jsou velmi důkladně procvičovány na praktických příkladech a matematických úlohách.
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat