Chytře na rizika  
Nabídka  
Stresové testování

Stresové testování

Seminář Stresové testování je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Seminář detailně popisuje stresové testování - jednu z nejvíce rozšířených metod měření rizik. Úvodní část je zaměřena na základní principy stresového testování a tvorbu scénářů. Podstatná část semináře je pak věnována principům stresového testování jednotlivých finančních rizik - rizika tržního, kreditního, operačního a likvidity. Účastníci jsou seznámeni s regulatorními požadavky, zejména požadavky Basel II a Basel III. Jednotlivé principy jsou následně demonstrovány na praktických příkladech.

Pro koho je určen

Seminář je určen specialistům řízení rizik a interního auditu bank a pojišťoven.

 

Obsah semináře

  1. Principy stresového testování
  2. Stress-testing tržního rizika
  3. Stress-testing kreditního rizika
  4. Stress-testing operačního rizika
  5. Stress-testing rizika likvidity
  6. Stresové scénáře pro vybraná ostatní rizika
  7. Komplexní stresové scénáře a jejich použití

 

Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.

 

Software

Společnost vyvinula specializovaný software CADCalc® Market pro efektivní řízení tržního rizika.