Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Dopady změny klimatu a jejich řešení Efektivní reporting ESG a Green Finance ESG rizika a jejich audit Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Řízení aktiv a pasiv - ALM Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Silicon Valley Bank - poučení z krizového vývoje Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Stresové testování

Stresové testování

Seminář Stresové testování je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Seminář detailně popisuje stresové testování - jednu z nejvíce rozšířených metod měření rizik. Úvodní část je zaměřena na základní principy stresového testování a tvorbu scénářů. Podstatná část semináře je pak věnována principům stresového testování jednotlivých finančních rizik - rizika tržního, kreditního, operačního a likvidity. Účastníci jsou seznámeni s regulatorními požadavky, zejména požadavky Basel II a Basel III. Jednotlivé principy jsou následně demonstrovány na praktických příkladech.

Pro koho je určen

Seminář je určen specialistům řízení rizik a interního auditu bank a pojišťoven.

 

Obsah semináře

  1. Principy stresového testování
  2. Stress-testing tržního rizika
  3. Stress-testing kreditního rizika
  4. Stress-testing operačního rizika
  5. Stress-testing rizika likvidity
  6. Stresové scénáře pro vybraná ostatní rizika
  7. Komplexní stresové scénáře a jejich použití

 

Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.

 

Software

Společnost vyvinula specializovaný software CADCalc® Market pro efektivní řízení tržního rizika.