Chytře na rizika  
Kreditní deriváty

Kreditní deriváty

Seminář Kreditní deriváty je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Seminář poskytuje ucelený přehled o řízení kreditního rizika pomocí kreditních derivátů. Účastníci jsou seznámeni se základními typy kreditních derivátů, jejich využitím, pravidly obchodování a v neposlední řadě jejich oceněním.

Pro koho je určen

Mezi účastníky tohoto semináře patří pracovníci kreditního oddělení a interního auditu.

 

Obsah semináře

  1. Úvod do finančních nástrojů
  2. Kreditní deriváty
  3. Druhy kreditních derivátů
  4. Základní typy kreditních derivátů
  5. Kreditní deriváty nad košem expozic
  6. Výhody a nevýhody jednotlivých kreditních derivátů
  7. Pravidla obchodování a vypořádání
  8. Použití kreditních derivátů pro spekulaci a zajištění
  9. Vybrané metody ocenění kreditních derivátů
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.

 

 Kromě semináře Kreditní deriváty společnost Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí také semináře Finanční deriváty a Komoditní deriváty.