Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV Controlling v praxi CCR a CVA Controlling ve finančních institucích Credit scoring CVA (Credit Valuation Adjustment) CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace Efektivní reporting Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Green finance a ESG rizika Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG ve finančních institucích Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Riziko změn klimatu Řízení aktiv a pasiv (ALM) Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Sekuritizace Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Řízení rizik na celopodnikové úrovni - ERM

Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM

Otevřený seminář

Seminář Řízení rizik na celopodnikové úrovni - ERM je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Cílem semináře je přiblížit problematiku nastavení jednotlivých procesů v systému řízení rizik. Během semináře budou diskutovány možné přístupy k identifikaci a měření rizik, postupy pro vytvoření katalogu rizik a jeho praktické využití. Dále bude diskutováno, jak katalog rizik využít při průběžném řízení společnosti a jak za tímto účelem nastavit interní reporting.

Pro koho je určen

Seminář je určen pro zaměstnance výrobních firem a firem z oblasti služeb.


 

Obsah semináře

  1. Enterprise Risk Management
  2. Identifikace rizik a tvorba katalogu rizik
  3. Způsoby měření rizik
  4. Principy řízení rizik
  5. Business Continuity Management
  6. Specifika řízení projektů a jejich rizik

Aktuální termín semináře:

Pozvánka v PDF