Chytře na rizika  
ERM aneb řízení rizik na celopodnikové úrovni

ERM aneb řízení rizik na celopodnikové úrovni  

Otevřený seminář

Seminář ERM aneb řízení rizik na celopodnikové úrovni je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Cílem semináře je přiblížit problematiku nastavení jednotlivých procesů v systému řízení rizik. Během semináře budou diskutovány možné přístupy k identifikaci a měření rizik, postupy pro vytvoření katalogu rizik a jeho praktické využití. Dále bude diskutováno, jak katalog rizik využít při průběžném řízení společnosti a jak za tímto účelem nastavit interní reporting.

Pro koho je určen

Seminář je určen pro zaměstnance výrobních firem a firem z oblasti služeb.


 

Obsah semináře

  1. Enterprise Risk Management
  2. Identifikace rizik a tvorba katalogu rizik
  3. Způsoby měření rizik
  4. Principy řízení rizik
  5. Business Continuity Management
  6. Specifika řízení projektů a jejich rizik

Aktuální termín semináře

Pozvánka v PDF