Chytře na rizika  
Nabídka  
Řízení finančních rizik

Řízení finančních rizik

Seminář Řízení finančních rizik je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Cílem semináře je přiblížit posluchačům pojem „finanční riziko" a jeho význam pro finanční zdraví podniku. Účastníci se seznámí s jednotlivými druhy finančních rizik a vazbami mezi nimi. Během semináře bude vysvětleno, proč je tak důležité se finančními riziky zabývat, jak je lze měřit a jakými způsoby je možné tato rizika ovlivňovat a řídit. Dále se účastníci seznámí jak s tradičními, tak i s moderními metodami řízení finančních rizik a s možnostmi využití řízení finančních rizik ve finanční i výrobní sféře.

Pro koho je určen

Téma je určeno zejména pro členy finančního managementu výrobních a obchodních podniků a také pro specialisty, kteří se zabývají jak obchodováním na peněžních a kapitálových trzích, tak standardními finančními operacemi. Významným přínosem je i pro pracovníky oddělení interního auditu.

 

Obsah semináře

 1. Co je to riziko?
 2. Cíl řízení rizik
 3. Základní charakteristiky investic
 4. Přehled druhů finančních rizik
 5. Přehled metod měření rizik
 6. Možnosti řízení rizik
 7. Finanční deriváty
 8. Měření a řízení tržního rizika
 9. Měření a řízení kreditního rizika
 10. Měření a řízení likvidního rizika
 11. Měření a řízení operačního rizika
 12. Moderní metody řízení rizik na firemní úrovni
 13. Organizační uspořádání

 

Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.

 

 

Kromě semináře Řízení finančních rizik nabízí společnost Advanced Risk Management, s.r.o. také semináře zaměřené na konkrétní oblasti této problematiky:

Poradenství

Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí mimo odborných seminářů také poradenství v oblasti komplexní analýzy finančních rizik.