Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Dopady změny klimatu a jejich řešení Efektivní reporting ESG a Green Finance ESG rizika a jejich audit Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Řízení aktiv a pasiv - ALM Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Silicon Valley Bank - poučení z krizového vývoje Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Řízení finančních rizik

Řízení finančních rizik

Seminář Řízení finančních rizik je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Cílem semináře je přiblížit posluchačům pojem „finanční riziko" a jeho význam pro finanční zdraví podniku. Účastníci se seznámí s jednotlivými druhy finančních rizik a vazbami mezi nimi. Během semináře bude vysvětleno, proč je tak důležité se finančními riziky zabývat, jak je lze měřit a jakými způsoby je možné tato rizika ovlivňovat a řídit. Dále se účastníci seznámí jak s tradičními, tak i s moderními metodami řízení finančních rizik a s možnostmi využití řízení finančních rizik ve finanční i výrobní sféře.

Pro koho je určen

Téma je určeno zejména pro členy finančního managementu výrobních a obchodních podniků a také pro specialisty, kteří se zabývají jak obchodováním na peněžních a kapitálových trzích, tak standardními finančními operacemi. Významným přínosem je i pro pracovníky oddělení interního auditu.


 

Obsah semináře

 1. Co je to riziko?
 2. Cíl řízení rizik
 3. Základní charakteristiky investic
 4. Přehled druhů finančních rizik
 5. Přehled metod měření rizik
 6. Možnosti řízení rizik
 7. Finanční deriváty
 8. Měření a řízení tržního rizika
 9. Měření a řízení kreditního rizika
 10. Měření a řízení likvidního rizika
 11. Měření a řízení operačního rizika
 12. Moderní metody řízení rizik na firemní úrovni
 13. Organizační uspořádání

Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.


 

Kromě semináře Řízení finančních rizik nabízí společnost Advanced Risk Management, s.r.o. také semináře zaměřené na konkrétní oblasti této problematiky:

Poradenství

Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí mimo odborných seminářů také poradenství v oblasti komplexní analýzy finančních rizik.