Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Efektivní reporting Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Green finance a ESG rizika Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG ve finančních institucích Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Riziko změn klimatu Řízení aktiv a pasiv (ALM) Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
CRR 3 / CRD 6 v detailu

CRR 3 / CRD 6 v detailu

Seminář CRR 3 / CRD 6 v detailu je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí.

Cíle semináře

Seminář poskytuje přehled o změnách v regulaci bank, které přináší nová regulace CRR 3 a CRD 6. Účastníci se postupně seznámí se změnami v regulaci za jednotlivé oblasti – kreditní riziko, operační riziko, output floor, ESG, FRTB a další. Během semináře budou diskutovány jak zaváděné změny, tak i dopad těchto změn na banky.

Pro koho je určen

Seminář je určen pracovníkům risk managementu, compliance a interního auditu.


 

Obsah semináře

  1. Revize STA ke kreditnímu riziku
  2. Revize IRB přístupu ke kreditnímu riziku
  3. Kreditní riziko: CRM
  4. Revize přístupů k operačnímu riziku
  5. Ostatní změny v CCR 3
  6. Výstupní práh pro pokročilé přístupy (output floor)
  7. Změny v CRD 6
  8. Harmonogram implementace
  9. Očekávaný dopad na banky
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.