Chytře na rizika  
Credit Valuation Adjustment

CVA (Credit Valuation Adjustment)

Seminář CVA (Credit Valuation Adjustment) je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Na semináři se seznámíte s vysoce aktuálním konceptem Credit Valuation Adjustment (CVA), jeho teoretickými základy a promítnutím do aktuální podoby bankovní regulace. Použití v praxi bude prezentováno na konkrétních příkladech.

Pro koho je určen

Seminář je zejména určen specialistům bank a dalších kreditních institucí, kteří jsou odpovědní za řízení rizik a compliance. Dále je určen právníkům a interním auditorům.


 

 Obsah semináře

  1. Modely a oceňování kreditního rizika
  2. Kreditní riziko protistrany (CCR)
  3. Expozice vůči protistraně
  4. Koncept CVA
  5. Výpočet CVA
  6. Měření CCR a rizika CVA
  7. Basel III – kapitálové požadavky
  8. Řízení CCR a rizika CVA

Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.