Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Dopady změny klimatu a jejich řešení Efektivní reporting ESG a Green Finance ESG rizika a jejich audit Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Řízení aktiv a pasiv - ALM Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Silicon Valley Bank - poučení z krizového vývoje Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Řízení aktiv a pasiv - ALM

Řízení aktiv a pasiv - ALM

Otevřený seminář

Seminář Řízení aktiv a pasiv - ALM je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s širokou problematikou ALM a na praktických příkladech ukázat možnosti řízení aktiv a pasiv.

V úvodu semináře jsou diskutovány hlavní oblasti související s činností ALM. Po představení struktury bilance banky a role ALM při jejím řízení se účastníci postupně seznámí s metodami oceňování, rizikem likvidity a financování a tržním rizikem, u kterého bude speciální pozornost věnována řízení úrokového rizika bankovní knihy (IRRBB).

Druhá část semináře se zaměřuje na stresové testování a možnosti jeho využití při řízení aktiv a pasiv. Dále bude diskutována problematika stanovení cen bankovních produktů, vnitrobankovní vykazování výnosů a nákladů a metody tradičně využívané pro řízení aktiv a pasiv.

Pro koho je určen

Seminář je určen risk manažerům, oddělení ALM a dále interním auditorům z bank, pojišťoven, penzijních a investičních fondů a leasingových společností.


 

Obsah semináře

  1. Struktura bilance banky
  2. Metody oceňování
  3. Riziko likvidity a financování
  4. Tržní riziko
  5. IRRBB
  6. Stresové testování
  7. Stanovení ceny bankovních produktů
  8. Metody řízení aktiv a pasiv

Aktuální termín semináře:

Pozvánka v PDF