Chytře na rizika  
Řízení aktiv a pasiv (ALM)

Řízení aktiv a pasiv (ALM)

Seminář Řízení aktiv a pasiv (ALM) je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s širokou problematikou ALM a na praktických příkladech ukázat možnosti řízení aktiv a pasiv.

Pro koho je určen

Seminář je určen zejména risk manažerům, pracovníkům finančního oddělení a oddělení ALM a dále pak interním auditorům.

 

Obsah semináře

 1. Statistické minimum
 2. Ekonomické minimum
 3. Přehled finančních rizik
 4. Všeobecný rámec pro řízení rizik
 5. Metody stanovení fair value
 6. Identifikace, měření a řízení tržních rizik (s výjimkou úrokového)
 7. Identifikace, měření a řízení úrokového rizika
 8. Identifikace, měření a řízení kreditního rizika
 9. Měření a řízení rizika likvidity
 10. Agregace rizika a moderní přístupy k alokaci kapitálu a jeho řízení
 11. Proces řízení ALM
 12. Organizační uspořádání a reporting
 
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.