Chytře na rizika  
Nabídka  
Měření environmentálních rizik ve finančních institucích

Měření environmentálních rizik ve finančních institucích

Seminář Měření environmentálních rizik ve finančních institucích je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Seminář je zaměřen především na praktické aspekty měření environmentálních rizik v bankách a dalších finančních institucích. V úvodní části je představen kontext problematiky, vč. členění environmentálních rizik a jejich potenciálních dopadů na soukromé společnosti i banky. Seminář se následně zabývá principy, předpoklady a použitím jednotlivých metod měření environmentálních rizik, ať již se jedná o modelování budoucího vývoje a stresové testování, metriky přímo zachycující environmentální faktory, proxy ukazatele pro vystavení bank environmentálním rizikům nebo zohlednění v ratingu. V rámci semináře jsou představeny i relevantní regulatorní požadavky/očekávání a problémy, se kterými se lze při měření environmentálních rizik setkat.

Pro koho je určen

Seminář je určen zejména risk managerům, specialistům zodpovědným za řízení rizik, pracovníkům z oddělení udržitelného rozvoje a řízení ESG rizik a interním auditorům. Cenné informace poskytne také zaměstnancům velkých společností, které se měření environmentálních rizik věnují, ať již z důvodu vlastních interních analýz, splnění nároků na získání financování nebo požadavků stakeholderů.


 

Obsah semináře

1.    Dopad environmentálních rizik na firmy a finanční instituce
2.    Principy měření environmentálních rizik
3.    Metriky
4.    Rizikové segmenty
5.    Zdroje dat a problémy s nimi spojené
6.    Principy konstrukce klimatických modelů
7.    Principy konstrukce emisních scénářů
8.    Analýzy navazující na klimatické modely
9.    Aplikace modelů v praxi
10.    Regulatorní požadavky a očekávání
11.    Řízení environmentálních rizik v bance
 

Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.