Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Dopady změny klimatu a jejich řešení Efektivní reporting ESG a Green Finance ESG rizika a jejich audit Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Řízení aktiv a pasiv - ALM Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Silicon Valley Bank - poučení z krizového vývoje Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Sekuritizace

Sekuritizace

Seminář Sekuritizace je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Seminář účastníky seznámí s podstatou sekuritizace, důvody jejího provádění, rozdíly mezi tradiční a syntetickou sekuritizací a průběhem celé transakce. Účastníci se seznámí s konkrétními aktivitami jednotlivých stran transakce, zejména: původního vlastníka aktiv (originator), správce (trustee), pojistitele, ratingových agentur i investorů. Bude vysvětlen a na příkladu ukázán princip rozdílné seniority tranší a tzv. vodopádu (waterfall). Součástí semináře je i seznámení s principy oceňování jednotlivých tranší.

Pro koho je seminář určen

Seminář je určen pracovníky zabývající se problematikou sekuritizace.


 

Obsah

 1. Úvod do strukturovaných financí
 2. Úvod do sekuritizace
 3. Podstata sekuritizace
 4. Druhy podkladových aktiv
 5. Motivy pro sekuritizaci aktiv
 6. Prodej aktiv vs. sekuritizace
 7. Mechanismus přenosu rizika
 8. Ratingové hodnocení
 9. Principy ocenění sekuritizovaných aktiv
 10. Problémy při investování do cenných papírů krytých aktivy
 11. Výhody a nevýhody sekuritizace
 12. Kapitálový požadavek a sekuritizace
 13. Sekuritizace a její spojitost s finanční krizí aneb proč investovat do něčeho, čemu (ne)rozumíme?

Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.