Chytře na rizika  
Sekuritizace

Sekuritizace

Seminář Sekuritizace je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Seminář účastníky seznámí s podstatou sekuritizace, důvody jejího provádění, rozdíly mezi tradiční a syntetickou sekuritizací a průběhem celé transakce. Účastníci se seznámí s konkrétními aktivitami jednotlivých stran transakce, zejména: původního vlastníka aktiv (originator), správce (trustee), pojistitele, ratingových agentur i investorů. Bude vysvětlen a na příkladu ukázán princip rozdílné seniority tranší a tzv. vodopádu (waterfall). Součástí semináře je i seznámení s principy oceňování jednotlivých tranší.

Obsah semináře

 1. Úvod do strukturovaných financí
 2. Úvod do sekuritizace
 3. Podstata sekuritizace
 4. Druhy podkladových aktiv
 5. Motivy pro sekuritizaci aktiv
 6. Prodej aktiv vs. sekuritizace
 7. Mechanismus přenosu rizika
 8. Ratingové hodnocení
 9. Principy ocenění sekuritizovaných aktiv
 10. Problémy při investování do cenných papírů krytých aktivy
 11. Výhody a nevýhody sekuritizace
 12. Kapitálový požadavek a sekuritizace
 13. Sekuritizace a její spojitost s finanční krizí aneb proč investovat do něčeho, čemu (ne)rozumíme?
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.