Chytře na rizika  
Nabídka  
IRB v praxi

IRB v praxi

Seminář IRB v praxi je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Účastníci semináře se naučí, jak počítat kapitálový požadavek pro kreditní riziko IRB přístupem a jak zavést IRB přístup tak, aby byly splněny nejen kvantitativní, ale i kvalitativní požadavky na něj kladené. Mezi hlavní diskutovaná témata patří definice defaultu včetně stanovení materiality, rating a skóring klientů a také stanovení rizikových parametrů.

Seminář představí regulatorní požadavky pro oblast IRB – zejména EBA GL a ECB TRIM GL, které upřesňují požadavky v oblasti rizikových parametrů PD, LGD a CCF. Díky tomu, že je seminář založen na praktických zkušenostech získaných při zavádění IRB přístupu v bankách CEE regionu, budou diskutovány i praktické rady při implementaci jednotlivých požadavků.

Pro koho je seminář určen

Seminář je určen především risk manažerům a  projektovým manažerům zodpovědným za implementaci IRB přístupu, pracovníkům interního auditu a compliance.


 
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.