Chytře na rizika  
ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře

ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře  

Seminář ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta uzpůsobený jeho požadavkům.

Cíle semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou ICAAP, s metodami identifikace rizik, s výpočtem ekonomického kapitálu, jeho agregací a alokací, a s využitím ekonomického kapitálu pro řízení bank. Dále je seminář věnován způsobům stanovení interních kapitálových zdrojů, jejich plánování a stresovému testování. Dále bude na semináři diskutována i oblast ILAAP a související principy řízení rizika likvidity.

Pro koho je určen

Seminář je určen především specialistům bank a dalších kreditních institucí, kteří jsou zodpovědní za implementaci Basel III v oblasti ICAAP, výpočet ekonomického kapitálu, interních kapitálových zdrojů a strategické plánování.

 

Obsah semináře

  1. Ekonomický kapitál, regulace, ICAAP a Pilíř 2
  2. Klasifikace rizik v rámci Pilíře 2
  3. Modely ekonomického kapitálu pro kreditní riziko
  4. Modely ekonomického kapitálu pro ostatní rizika
  5. Riziko likvidity a ILAAP
  6. Stresové testování
  7. Použití výstupů ICAAP a ILAAP pro řízení banky
  8. Pokyny ECB k ICAAP a ILAAP
  9. Řízení kapitálu a měření výkonnosti banky - ICAAP v praxi

 

Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.