Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Dopady změny klimatu a jejich řešení Efektivní reporting ESG a Green Finance ESG rizika a jejich audit Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Řízení aktiv a pasiv - ALM Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Silicon Valley Bank - poučení z krizového vývoje Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
CCR a CVA

CCR a CVA

Seminář CCR a CVA je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta uzpůsobený jeho požadavkům.

Cíle semináře

V úvodu semináře se účastníci seznámí s problematikou modelování a oceňování kreditního rizika, metodami měření a řízení kreditního rizika protistrany (CCR) a výpočtem výše budoucí expozice vůči protistraně. V další části semináře bude podrobně diskutován koncept Credit Valuation Adjustment (CVA), způsob jeho výpočtu a problémy spojené s realizací výpočtu v praxi. Během semináře budou účastníci seznámeni s měřením a řízením CCR a rizika CVA včetně výpočtu kapitálového požadavku.

Pro koho je seminář určen

Seminář je určen zejména specialistům bank a dalších kreditních institucí, kteří jsou odpovědní za řízení rizik a compliance. Dále je určen právníkům a interním auditorům.


 

Obsah semináře

  1. Úvod do CCR a CVA 
  2. Modely kreditního rizika a oceňování kreditních instrumentů 
  3. Kreditní riziko protistrany (CCR) 
  4. Expozice vůči protistraně 
  5. Kapitálový požadavek k riziku ccr dle BASEL II 
  6. Standardizovaný přístup ke kreditnímu riziku protistrany (SA CCR) dle CRR2 
  7. Zjednodušený SA-CCR dle CRR2 
  8. Koncept CVA 
  9. CVA a bankovní regulace 
  10. Nové kapitálové požadavky pro CVA
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.