Chytře na rizika  
Risk-Based Pricing

Risk-Based Pricing    

Seminář Risk-Based Pricing je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Správné ocenění produktu tak, aby cena reflektovala míru rizika klienta, přináší výraznou konkurenční výhodu. První část tohoto semináře představuje metody zohlednění rizika v ceně produktu, druhá část semináře je věnována metodám a principům stanovení opravných položek. Tématika zohledňuje regulatorní požadavky a účetní standardy.

Pro koho je určen

Seminář je připraven zejména pro pracovníky prodeje a oddělení kreditního rizika.

 

Obsah semináře

  1. Finanční rizika, cena zdrojů a kapitál jako náklady úvěrových produktů
  2. Kreditní riziko úvěrových produktů
  3. Modely pro Risk-Based Pricing
  4. Risk-Based Pricing pro jednotlivé produkty
  5. Vztah Risk-Based Pricing a opravných položek
  6. Risk-Based Pricing na úrovni portfolia
  7. Risk-Based Pricing v EU a v USA

 

Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.