Chytře na rizika  
IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu

IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu 

Seminář IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Cílem semináře je vysvětlit obsah standardu IFRS 9 se zaměřením na výpočet opravných položek. Účastníci se naučí vypočítat „Expected credit loss“ tak, aby byly splněny kvantitativní i kvalitativní požadavky. Dále se seznámí se specifiky implementace IFRS 9 a zveřejňováním informací dle principů BCBS.

Pro koho je určen

Seminář je určen analytikům a dalším specialistům, kteří jsou zodpovědní za implementaci IFRS 9 a výpočet „Expected credit losses“ či jeho dílčích částí.

 

Obsah semináře

  1. Teoretický základ
  2. Úvod do problematiky IFRS 9
  3. Zacházení s expozicemi v rámci IFRS 9
  4. Výpočet "12M Expected credit losses"
  5. Výpočet "Lifetime expected credit losses"
  6. Datová základna
  7. Implementace IFRS 9
  8. Zveřejňování informací dle principů BCBS
 
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.