Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Dopady změny klimatu a jejich řešení Efektivní reporting ESG a Green Finance ESG rizika a jejich audit Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Řízení aktiv a pasiv - ALM Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Silicon Valley Bank - poučení z krizového vývoje Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu

IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu 

Seminář IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Cílem semináře je vysvětlit obsah standardu IFRS 9 se zaměřením na výpočet opravných položek. Účastníci se naučí vypočítat „Expected credit loss“ tak, aby byly splněny kvantitativní i kvalitativní požadavky. Dále se seznámí se specifiky implementace IFRS 9 a zveřejňováním informací dle principů BCBS.

Pro koho je určen

Seminář je určen analytikům a dalším specialistům, kteří jsou zodpovědní za implementaci IFRS 9 a výpočet „Expected credit losses“ či jeho dílčích částí.

 

Obsah semináře

  1. Teoretický základ
  2. Úvod do problematiky IFRS 9
  3. Zacházení s expozicemi v rámci IFRS 9
  4. Výpočet "12M Expected credit losses"
  5. Výpočet "Lifetime expected credit losses"
  6. Datová základna
  7. Implementace IFRS 9
  8. Zveřejňování informací dle principů BCBS
 
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.