Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Efektivní reporting Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Green finance a ESG rizika Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG ve finančních institucích Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Riziko změn klimatu Řízení aktiv a pasiv (ALM) Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu

IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu 

Seminář IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Cílem semináře je vysvětlit obsah standardu IFRS 9 se zaměřením na výpočet opravných položek. Účastníci se naučí vypočítat „Expected credit loss“ tak, aby byly splněny kvantitativní i kvalitativní požadavky. Dále se seznámí se specifiky implementace IFRS 9 a zveřejňováním informací dle principů BCBS.

Pro koho je určen

Seminář je určen analytikům a dalším specialistům, kteří jsou zodpovědní za implementaci IFRS 9 a výpočet „Expected credit losses“ či jeho dílčích částí.

 

Obsah semináře

  1. Teoretický základ
  2. Úvod do problematiky IFRS 9
  3. Zacházení s expozicemi v rámci IFRS 9
  4. Výpočet "12M Expected credit losses"
  5. Výpočet "Lifetime expected credit losses"
  6. Datová základna
  7. Implementace IFRS 9
  8. Zveřejňování informací dle principů BCBS
 
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.