Chytře na rizika  
Finanční deriváty

Finanční deriváty  

Seminář Finanční deriváty je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta uzpůsobený jeho požadavkům.

Cíle semináře

Během semináře budou popsány základní druhy finančních derivátů a vysvětlena jejich podstata a správné použití. Budou popsány problémy, které jsou s používáním finančních derivátů spojeny. Základní znalosti v oblasti financí jsou u tohoto semináře vstupním předpokladem.

Pro koho je určen

Seminář je určen zejména vedoucím pracovníkům finančního oddělení, risk managementu a treasury.

 

Obsah semináře

  1. Základní finanční nástroje
  2. Finanční deriváty
  3. Měnové (FX) deriváty
  4. Úrokové deriváty
  5. Oceňování úrokových nástrojů
  6. Kreditní deriváty
  7. Opce
  8. Ostatní typy opcí
  9. Analýza rizik finančních derivátů
  10. Trendy v obchodování s deriváty

 

Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.

 

Kromě semináře Finanční deriváty společnost Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí také semináře Kreditní deriváty a Komoditní deriváty.