Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Efektivní reporting Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Green finance a ESG rizika Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG ve finančních institucích Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Riziko změn klimatu Řízení aktiv a pasiv (ALM) Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Basel II

Basel II

Seminář Basel II je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s úpravou regulace činnosti bank a finančních institucí - Basel II, a dopadu této regulace na denní provoz finančních institucí.

Pro koho je určen

Vzhledem k tomu, že regulace Basel II ovlivňuje významným způsobem mnoho oblastí fungování finančních institucí, měla by být s touto regulací seznámena většina jejich zaměstnanců.

 

Obsah semináře

Seminář se zabývá hlavními tématy Basel II, kterými jsou:

 1. Pilíř 1: Minimální kapitálové požadavky
  1. Výpočet kapitálového požadavku
  2. Kreditní riziko: standardizovaný přístup
  3. Kreditní riziko: přístup založený na interním ratingu (IRB)
  4. Sekuritizace (pouze stručný přehled)
  5. Operační riziko
  6. Obchodní kniha
 2. Pilíř 2: Proces dohledu
  1. Význam dohledu
  2. Principy činnosti dohledu
  3. Specifické otázky pro činnost dohledu
 3. Pilíř 3: Tržní disciplína
  1. Obecná pravidla
  2. Požadavky na zveřejňování
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.

 

Poradenství

Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí mimo odborných seminářů také poradenství v oblasti implementace bankovní regulace.