Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Dopady změny klimatu a jejich řešení Efektivní reporting ESG a Green Finance ESG rizika a jejich audit Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Řízení aktiv a pasiv - ALM Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Silicon Valley Bank - poučení z krizového vývoje Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Basel II

Basel II

Seminář Basel II je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s úpravou regulace činnosti bank a finančních institucí - Basel II, a dopadu této regulace na denní provoz finančních institucí.

Pro koho je určen

Vzhledem k tomu, že regulace Basel II ovlivňuje významným způsobem mnoho oblastí fungování finančních institucí, měla by být s touto regulací seznámena většina jejich zaměstnanců.

 

Obsah semináře

Seminář se zabývá hlavními tématy Basel II, kterými jsou:

 1. Pilíř 1: Minimální kapitálové požadavky
  1. Výpočet kapitálového požadavku
  2. Kreditní riziko: standardizovaný přístup
  3. Kreditní riziko: přístup založený na interním ratingu (IRB)
  4. Sekuritizace (pouze stručný přehled)
  5. Operační riziko
  6. Obchodní kniha
 2. Pilíř 2: Proces dohledu
  1. Význam dohledu
  2. Principy činnosti dohledu
  3. Specifické otázky pro činnost dohledu
 3. Pilíř 3: Tržní disciplína
  1. Obecná pravidla
  2. Požadavky na zveřejňování
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.

 

Poradenství

Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí mimo odborných seminářů také poradenství v oblasti implementace bankovní regulace.