Chytře na rizika  
Basel II

Basel II

Seminář Basel II je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s úpravou regulace činnosti bank a finančních institucí - Basel II, a dopadu této regulace na denní provoz finančních institucí.

Pro koho je určen

Vzhledem k tomu, že regulace Basel II ovlivňuje významným způsobem mnoho oblastí fungování finančních institucí, měla by být s touto regulací seznámena většina jejich zaměstnanců.

 

Obsah semináře

Seminář se zabývá hlavními tématy Basel II, kterými jsou:

 1. Pilíř 1: Minimální kapitálové požadavky
  1. Výpočet kapitálového požadavku
  2. Kreditní riziko: standardizovaný přístup
  3. Kreditní riziko: přístup založený na interním ratingu (IRB)
  4. Sekuritizace (pouze stručný přehled)
  5. Operační riziko
  6. Obchodní kniha
 2. Pilíř 2: Proces dohledu
  1. Význam dohledu
  2. Principy činnosti dohledu
  3. Specifické otázky pro činnost dohledu
 3. Pilíř 3: Tržní disciplína
  1. Obecná pravidla
  2. Požadavky na zveřejňování
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.

 

Poradenství

Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí mimo odborných seminářů také poradenství v oblasti implementace bankovní regulace.