Chytře na rizika  
Nabídka  
IRRBB

Úrokové riziko bankovní knihy (IRRBB)

Seminář IRRBB je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Seminář je zaměřen na problematiku úrokového rizika bankovní knihy. Seznamuje účastníky s aktuálním vývojem regulace, měřením úrokového rizika, jeho řízením a kontrolou a s výpočtem vnitřně stanoveného kapitálu s ohledem na IRRBB.

Pro koho je určen

Seminář je určen pracovníkům risk managementu, compliance a interního auditu.

 

Obsah semináře

  1. Úvod do IRRBB
  2. Scénáře a stresové testování
  3. Předpoklady měření IRRBB
  4. Metody měření IRRBB
  5. Řízení a kontrola IRRBB
  6. Předpokládané budoucí změny v EU plynoucí z nového standardu BCBS
 
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.