Chytře na rizika  
Riziko počasí

Riziko počasí

Seminář Riziko počasí je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých společností, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Seminář ukazuje, že i takové negativní dopady na podnikatelskou činnost a hospodářský výsledek jako má počasí lze eliminovat. Tento seminář seznamuje účastníky s metodami měření a řízení rizika počasí a popisuje jednotlivé cesty vedoucí k jeho snížení.

Pro koho je určen

Seminář je vhodný především pro finanční ředitele a specialisty controllingu energetických, potravinářských, zemědělských a dalších firem, jejichž hospodářský výsledek je spjatý s počasím.

 

Obsah semináře 

 

  1. Co je to počasí?
  2. Co dělat s počasím?
  3. Klima a klimatické změny
  4. Principy řízení rizik
  5. Počasí jako riziko
  6. Identifikace rizika počasí
  7. Měření rizika počasí
  8. Řízení rizika počasí
  9. Deriváty na počasí

 

Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.