Chytře na rizika  
Rizikový apetit

Rizikový apetit

Otevřený jako open seminář     

Seminář Rizikový apetit je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s konceptem a praktickou aplikací rizikového apetitu. Účastníci se naučí, jak jednotlivá rizika zahrnout do rizikového apetitu instituce včetně zohlednění interakcí mezi identifikovanými riziky a celkovým finančním plánem instituce.

Pro koho je určen

Seminář je určen zejména risk manažerům, finančním manažerům, pracovníkům compliance a interním auditorům.

 

Obsah semináře

  1. Úvod
  2. Rámec rizikového apetitu
  3. Stanovení rizikového apetitu
  4. Implementace rizikového apetitu do řízení banky
  5. Případové studie
 

Aktuální termín semináře

Pozvánka na seminář