Chytře na rizika  
Rizikový apetit

Rizikový apetit

Seminář Rizikový apetit je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s konceptem a praktickou aplikací rizikového apetitu. Účastníci se naučí, jak jednotlivá rizika zahrnout do rizikového apetitu instituce včetně zohlednění interakcí mezi identifikovanými riziky a celkovým finančním plánem instituce.

Pro koho je určen

Seminář je určen zejména risk manažerům, finančním manažerům, pracovníkům compliance a interním auditorům.

 

Obsah semináře

  1. Úvod
  2. Rámec rizikového apetitu
  3. Stanovení rizikového apetitu
  4. Implementace rizikového apetitu do řízení banky
  5. Případové studie
 
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.