Chytře na rizika  
Guidelines on loan origination and monitoring

Guidelines on loan origination and monitoring

Seminář Guidelines on loan origination and monitoring je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Tento půldenní seminář Vás seznámí s finálním dokumentem – Guidelines on loan origination and monitoring (EBA/GL/2020/06), jehož cílem je zlepšit postupy, procesy a mechanismy řízení v souvislosti s poskytováním úvěrů. Požadavky vyplývající z těchto obecných pokynů vstoupí v platnost 30. června 2021. Během semináře se soustředíme především na ty oblasti, které se jeví jako nejvíce problematické z hlediska praktického fungování bank, a společně budeme diskutovat, jak nejlépe naplnit příslušná regulatorní očekávání.

Pro koho je určen

Seminář je určen zejména risk manažerům, manažerům a specialistům oddělení kreditního rizika, dále interním auditorům pracovníkům compliance.


 

Obsah semináře

  1. Úvod
  2. Internal governance pro poskytování a sledování úvěrů
  3. Postupy poskytování úvěrů
  4. Stanovení cen úvěru (pricing)
  5. Oceňování movitého a nemovitého majetku
  6. Monitoring
  7. Shrnutí semináře a závěr
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.