Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Dopady změny klimatu a jejich řešení Efektivní reporting ESG a Green Finance ESG rizika a jejich audit Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Řízení aktiv a pasiv - ALM Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Silicon Valley Bank - poučení z krizového vývoje Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Guidelines on loan origination and monitoring

Guidelines on loan origination and monitoring

Seminář Guidelines on loan origination and monitoring je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Tento půldenní seminář Vás seznámí s finálním dokumentem – Guidelines on loan origination and monitoring (EBA/GL/2020/06), jehož cílem je zlepšit postupy, procesy a mechanismy řízení v souvislosti s poskytováním úvěrů. Požadavky vyplývající z těchto obecných pokynů vstoupí v platnost 30. června 2021. Během semináře se soustředíme především na ty oblasti, které se jeví jako nejvíce problematické z hlediska praktického fungování bank, a společně budeme diskutovat, jak nejlépe naplnit příslušná regulatorní očekávání.

Pro koho je určen

Seminář je určen zejména risk manažerům, manažerům a specialistům oddělení kreditního rizika, dále interním auditorům pracovníkům compliance.


 

Obsah semináře

  1. Úvod
  2. Internal governance pro poskytování a sledování úvěrů
  3. Postupy poskytování úvěrů
  4. Stanovení cen úvěru (pricing)
  5. Oceňování movitého a nemovitého majetku
  6. Monitoring
  7. Shrnutí semináře a závěr
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.