Chytře na rizika  
Nabídka  
Model risk

Model risk

Seminář Model risk je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

 

Cíle semináře

Množství a význam modelů používaných pro řízení finančních institucí neustále roste, a s tím roste i závažnost možných důsledků vyplývajících z jimi doporučených/automaticky realizovaných rozhodnutí.

Cílem semináře je proto naučit účastníky správně identifikovat a měřit rizika modelů a následně ukázat, jak výstupy těchto metod využívat pro praktické řízení rizika modelů. V rámci semináře budou diskutovány klíčové míry pro hodnocení správnosti a vhodnosti modelů, role validace, monitoringu, backtestingu a souvisejícího reportingu. Součástí semináře je i přehled regulatorních požadavků/očekávání v této oblasti. Pravidla řízení rizika modelů seminář představí na příkladech z praxe, a to během celého života modelu.

Pro koho je určen

Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají řízením vývoje, implementací, validacemi a backtestingem modelů, a také pro risk manažery a interní auditory.


 

Obsah semináře

  1. Identifikace rizika modelu
  2. Měření rizika modelu
  3. Řízení rizika modelu
  4. Interní audit
  5. Regulatorní požadavky
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.