Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Dopady změny klimatu a jejich řešení Efektivní reporting ESG a Green Finance ESG rizika a jejich audit Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Řízení aktiv a pasiv - ALM Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Silicon Valley Bank - poučení z krizového vývoje Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Tržní riziko

Tržní riziko 

Otevřený seminář

Seminář Tržní riziko je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Seminář je zaměřený na všechny druhy tržního rizika (tj. pohyby kurzů cizích měn, úrokových sazeb, cen akcií a komodit). Účastníci si osvojí pravidla postupu při identifikaci rizik a také principy oceňování různých tržních nástrojů. Seznámí se s metodami pro měření a řízení tržních rizik, jako je např. otevřená pozice, gapová analýza, VaR a expected shortfall, back-testing a stress testing či zajištění finančními deriváty. Součástí semináře je rovněž diskuse kvantitativních a kvalitativních požadavků na modely pro měření a řízení tržních rizik včetně praktických aspektů jejich implementace.

Pro koho je určen

Seminář je určen specialistům středních a velkých firem, jejichž hospodaření je ovlivněno tržními riziky, a specialistům bank, pojišťoven, penzijních a investičních fondů, kteří se zabývají tržním rizikem a investicemi.


 

Obsah semináře

 1. Složky tržního rizika
 2. Identifikace tržního rizika
 3. Oceňování tržních nástrojů
 4. Přehled metod měření tržního rizika
 5. Value at Risk
 6. Zpětné testování (Backtesting)
 7. Stresové testování
 8. Možnosti řízení tržních rizik
 9. Časové horizonty a jejich vliv na způsob řízení tržního rizika
 10. Kapitálové požadavky k tržnímu riziku
 11. Specifika řízení tržních rizik u vybraných subjektů

Aktuální termín semináře:

Pozvánka v PDF

Lektoři

Mgr. Ing. Václav Novotný  

Ing. Milan Říha, manažer útvaru Finančních rizik, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Milan Říha je zodpovědný za metodiku a monitoring ukazatelů tržního rizika a likvidity, oceňování derivátů, kalkulaci zisků a ztrát z Treasury obchodů, vývoj nových produktů, řízení kolaterálu z Treasury obchodů a rizika protistran. V minulosti byl zodpovědný za obchodování derivátů i dalších finančních produktů na mezibankovním trhu. V UniCredit pracuje od roku 2000, na současné pozici od roku 2003.
Milan Říha vystudoval Strojní fakultu ČVUT.

 
Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí mimo odborných seminářů také poradenství v oblasti tržního rizika.

Společnost dále vyvinula specializovaný software CADCalc® Market pro efektivní řízení tržního rizika.