Chytře na rizika  
Tržní riziko

Tržní riziko 

Otevřený seminář

Seminář Tržní riziko je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Seminář je zaměřený na všechny druhy tržního rizika (tj. pohyby kurzu cizích měn, úrokových sazeb, cen akcií a komodit). Účastníci se seznámí se širokou škálou metod pro měření a řízení tržních rizik, jako je např. otevřená pozice, gapová analýza, VaR, backtesting a stress testing. Součástí semináře je rovněž diskuze kvantitativních a kvalitativních požadavků na modely pro měření a řízení tržních rizik včetně praktických aspektů jejich implementace.

Pro koho je určen

Seminář je určen specialistům středních a velkých firem, jejichž hospodaření je ovlivněno tržními riziky, a specialistům bank, pojišťoven, penzijních a investičních fondů, kteří se zabývají tržním rizikem a investicemi.


 

Obsah semináře

 1. Složky tržního rizika
 2. Identifikace tržního rizika
 3. Oceňování tržních nástrojů
 4. Přehled metod měření tržního rizika
 5. Value at Risk
 6. Zpětné testování (Backtesting)
 7. Stresové testování
 8. Možnosti řízení tržních rizik
 9. Časové horizonty a jejich vliv na způsob řízení tržního rizika
 10. Kapitálové požadavky k tržnímu riziku
 11. Specifika řízení tržních rizik u vybraných subjektů

Aktuální termín semináře

Pozvánka v PDF

Lektoři

Mgr. Ing. Václav Novotný  

Ing. Milan Říha, manažer odboru řízení tržních rizik, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Milan Říha je zodpovědný za metodiku a monitoring ukazatelů tržního rizika a likvidity, oceňování derivátů, kalkulaci zisků a ztrát z Treasury obchodů, vývoj nových produktů, řízení kolaterálu z Treasury obchodů a rizika protistran. V minulosti byl zodpovědný za obchodování derivátů i dalších finančních produktů na mezibankovním trhu. V UniCredit pracuje od roku 2000, na současné pozici od roku 2003.
Milan Říha vystudoval Strojní fakultu ČVUT.

 
Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí mimo odborných seminářů také poradenství v oblasti tržního rizika.

Společnost dále vyvinula specializovaný software CADCalc® Market pro efektivní řízení tržního rizika.