Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Dopady změny klimatu a jejich řešení Efektivní reporting ESG a Green Finance ESG rizika a jejich audit Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Řízení aktiv a pasiv - ALM Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Silicon Valley Bank - poučení z krizového vývoje Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Oceňování opcí

Oceňování opcí

Seminář Oceňování opcí je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Seminář kompletně postihuje problematiku oceňování opcí. V úvodu si účastník oživí pojmy potřebné pro pochopení výkladu. Dále jsou prezentovány nejběžnější druhy opcí, se kterými se lze setkat na trhu. Seminář seznamuje se základními charakteristikami opce a uvádí faktory, které mají vliv na její cenu. Ukazuje možnosti oceňování a detailně se věnuje oceňovacím modelům.

Pro koho je určen

Téma je určeno zejména pracovníkům bank, investičních firem, penzijních fondů, leasingových společností a pojišťoven.

 

Obsah semináře

 1. Základy opcí
 2. Výnos opce
 3. Oceňování opcí
 4. Charakteristiky opcí (the Greeks)
 5. Měnové opce
 6. Úrokové opce
 7. Binární (digitální) opce
 8. Bariérové opce
 9. Lookback opce
 10. Average opce
 11. Strukturované produkty zahrnující opce
 12. Numerické oceňování opcí
 13. Analýza opčního portfolia
 14. Další využití opční teorie

 

Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.

 

Poradenství

Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí mimo odborných seminářů také poradenství v oblasti oceňování finančních derivátů.