Chytře na rizika  
Nabídka  
Oceňování opcí

Oceňování opcí

Seminář Oceňování opcí je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Seminář kompletně postihuje problematiku oceňování opcí. V úvodu si účastník oživí pojmy potřebné pro pochopení výkladu. Dále jsou prezentovány nejběžnější druhy opcí, se kterými se lze setkat na trhu. Seminář seznamuje se základními charakteristikami opce a uvádí faktory, které mají vliv na její cenu. Ukazuje možnosti oceňování a detailně se věnuje oceňovacím modelům.

Pro koho je určen

Téma je určeno zejména pracovníkům bank, investičních firem, penzijních fondů, leasingových společností a pojišťoven.

 

Obsah semináře

 1. Základy opcí
 2. Výnos opce
 3. Oceňování opcí
 4. Charakteristiky opcí (the Greeks)
 5. Měnové opce
 6. Úrokové opce
 7. Binární (digitální) opce
 8. Bariérové opce
 9. Lookback opce
 10. Average opce
 11. Strukturované produkty zahrnující opce
 12. Numerické oceňování opcí
 13. Analýza opčního portfolia
 14. Další využití opční teorie

 

Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.

 

Poradenství

Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí mimo odborných seminářů také poradenství v oblasti oceňování finančních derivátů.