Chytře na rizika  
Credit scoring

Credit scoring

Seminář Credit scoring je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Seminář představuje credit scoring a jeho využití. Nabízí účastníkům bližší přehled o rozdílech mezi aplikačním a behaviorálním scoringem a o používaných metodách credit scoringu. Seminář se také zabývá kritérii efektivity používaných metod a návody, jak tato kritéria aplikovat. Probírané metody jsou na semináři demonstrovány na číselných příkladech. Seminář dále vymezí rozdíl mezi ratingem a scoringem včetně diskuse o výhodách a nevýhodách těchto metod.

Pro koho je určen

Seminář je určen především specialistům zabývajícím se úvěrovým rizikem, zejména oblastmi vývoje a validace kreditních modelů.

 

Obsah semináře

  1. Co je to credit scoring
  2. Životní cyklus skóringového modelu
  3. Vstupní data
  4. Metody používané při vývoji skóringových modelů
  5. Posouzení predikční schopnosti statistických metod
  6. Ukázka metod na modelových příkladech
 

Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.