Chytře na rizika  
IRB

Internal Ratings Based (IRB) přístup

Seminář Internal Ratings Based (IRB) přístup je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta uzpůsobený jeho požadavkům.

Cíle semináře

Účastníci semináře se naučí, jak počítat kapitálový požadavek pro kreditní riziko IRB přístupem a jak zavést IRB přístup tak, aby byly splněny nejen kvantitativní, ale i kvalitativní požadavky na něj kladené. Seminář je založen na platném znění bankovní regulace a zejména praktických zkušenostech získaných při zavádění IRB přístupu v bankách CEE regionu.

Pro koho je určen

Seminář je určen především risk manažerům a projektovým manažerům zodpovědným za implementaci IRB přístupu.

 

 Obsah semináře

  1. Úvod do CRD IV
  2. Přístup ke kreditnímu riziku v rámci CRD IV
  3. Minimální kapitálové požadavky dle IRB přístupu
  4. Credit Risk Mitigation (CRM)
  5. Validace modelů používaných v IRB přístupu
  6. Praktický postup implementace IRB přístupu
  7. Use test a používání IRB přístupu pro řízení banky
  8. Interní reporting
  9. IRB přístup a pilíř 3 (regulatorní reporting)

 

Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.