Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Efektivní reporting Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Green finance a ESG rizika Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG ve finančních institucích Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Riziko změn klimatu Řízení aktiv a pasiv (ALM) Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Měření emisí GHG ve finančních institucích

Měření emisí GHG ve finančních institucích

Seminář Měření emisí GHG ve finančních institucích je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Cílem semináře je pomocí reálných příkladů seznámit účastníky s praktickými aspekty měření velikosti emisí skleníkových plynů. Úvodní část semináře se věnuje předpokladům a východiskům pro měření emisí skleníkových plynů, včetně vymezení regulatorních požadavků a používaných standardů. Následně si představíme postupy pro měření emisí GHG v rámci jednotlivých okruhů (scopes). Na závěr se účastníci semináře dozví, v jakých oblastech a jakým způsobem lze informace o vlastních i klientských emisích GHG využít.

Pro koho je určen

Tento seminář je určen především pro risk managery, specialisty bank a dalších finančních institucí, kteří se věnují měření a monitoringu environmentálních ukazatelů, a pracovníky z oddělení udržitelného rozvoje a řízení ESG rizik.

Seminář je rovněž přínosný pro interní auditory a zaměstnance velkých společností, které počítají vlastní emise skleníkových plynů.


 

Obsah

Část A: Emise GHG a předpoklady jejich měření

  • Úvod k měření emisí skleníkových plynů 
  • Okruhy emisí skleníkových plynů 
  • Předpoklady pro výpočet objemu emisí GHG

Část B: Postupy pro měření emisí GHG

  • Výpočet scope 1 emisí 
  • Výpočet scope 2 emisí
  • Výpočet scope 3 emisí
  • Scope 3: financované emise

Část C: Zacházení s informacemi o emisích GHG

  • Využití informací o vlastních emisích GHG
  • Využití informací o emisích GHG klientů
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.