Chytře na rizika  
Vymáhání v praxi (non-retail)

Vymáhání v praxi (non-retail)

Otevřený jako open seminář 

Seminář Vymáhání v praxi (non-retail) je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí.

Cíle semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s praktickými aspekty vymáhání úvěrových pohledávek ze segmentu non-retail. Proces vymáhání bude prezentován v kontextu měnícího se ekonomického a regulatorního prostředí. Z pohledu věřitelské banky se účastníci seznámí s hlavními postupy vymáhání a jejich uplatněním v činnosti specializovaného útvaru Workout a dozví se, jak implementace standardu IFRS9 ovlivnila rozhodovací procesy ve věřitelské bance u tzv. nevýkonných pohledávek. Součástí semináře je také představení nového doporučeného regulatorního rámce pro banky z autorské dílny ECB zahrnujícího komplexně celou oblast řízení a správy nevýkonných pohledávek.

Pro koho je seminář určen

Seminář je určen především pro specialisty vymáhání bankovních úvěrových pohledávek v segmentu non-retail v útvarech Workout a dále pro pracovníky oddělení EWS (Early Warning System), risk manažery, pracovníky obchodních úseků odpovědných za správu úvěrových pohledávek ve fázi pre-Workout (IFRS Stage 2), pracovníky útvarů Compliance a Interního auditu.


 

Aktuální termín semináře

29. 4. 2020  Přihlásit se 

Pozvánka