Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Efektivní reporting Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Green finance a ESG rizika Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG ve finančních institucích Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Riziko změn klimatu Řízení aktiv a pasiv (ALM) Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Vymáhání v praxi (non-retail)

Vymáhání v praxi (non-retail)

Seminář Vymáhání v praxi (non-retail) je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí.

Cíle semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s praktickými aspekty vymáhání úvěrových pohledávek ze segmentu non-retail. Proces vymáhání bude prezentován v kontextu měnícího se ekonomického a regulatorního prostředí. Z pohledu věřitelské banky se účastníci seznámí s hlavními postupy vymáhání a jejich uplatněním v činnosti specializovaného útvaru Workout a dozví se, jak implementace standardu IFRS9 ovlivnila rozhodovací procesy ve věřitelské bance u tzv. nevýkonných pohledávek. Součástí semináře je také představení nového doporučeného regulatorního rámce pro banky z autorské dílny ECB zahrnujícího komplexně celou oblast řízení a správy nevýkonných pohledávek.

Pro koho je seminář určen

Seminář je určen především pro specialisty vymáhání bankovních úvěrových pohledávek v segmentu non-retail v útvarech Workout a dále pro pracovníky oddělení EWS (Early Warning System), risk manažery, pracovníky obchodních úseků odpovědných za správu úvěrových pohledávek ve fázi pre-Workout (IFRS Stage 2), pracovníky útvarů Compliance a Interního auditu.


 

Obsah

  1. Úvod: Příčiny nesplacení úvěrů
  2. Vymáhací proces
  3. Úspěšné a neúspěšné postupy I: Early workout
  4. Úspěšné a neúspěšné postupy II: Late workout
  5. Kolaterály a garance: Co funguje na papíře a co funguje v praxi
  6. Specifika vymáhání dle typu protistrany
  7. Oprávkování a odpisy
  8. Regulatorní požadavky na vymáhání
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.

Lektoři

Ing. Jiří Klumpar

Jiří Klumpar je odborníkem s dlouholetou zkušeností v českém bankovním sektoru. Od roku 1991 prošel postupně celou řadou významných pozic a funkcí. Byl ředitelem odboru Řízení rizik a vypořádání v ČNB, nuceným správcem Agrobanky Praha, předsedou regulatorní komise ČBA, ředitelem poradenských služeb PwC pro finanční instituce, generálním ředitelem České exportní banky a.s., ředitelem útvaru Workout v Raiffeisenbank a. s. a místopředsedou představenstva Raiffeisen stavební spořitelny a.s.