Chytře na rizika  
Nabídka  
Vymáhání v praxi (non-retail)

Vymáhání v praxi (non-retail)

Seminář Vymáhání v praxi (non-retail) je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí.

Cíle semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s praktickými aspekty vymáhání úvěrových pohledávek ze segmentu non-retail. Proces vymáhání bude prezentován v kontextu měnícího se ekonomického a regulatorního prostředí. Z pohledu věřitelské banky se účastníci seznámí s hlavními postupy vymáhání a jejich uplatněním v činnosti specializovaného útvaru Workout a dozví se, jak implementace standardu IFRS9 ovlivnila rozhodovací procesy ve věřitelské bance u tzv. nevýkonných pohledávek. Součástí semináře je také představení nového doporučeného regulatorního rámce pro banky z autorské dílny ECB zahrnujícího komplexně celou oblast řízení a správy nevýkonných pohledávek.

Pro koho je seminář určen

Seminář je určen především pro specialisty vymáhání bankovních úvěrových pohledávek v segmentu non-retail v útvarech Workout a dále pro pracovníky oddělení EWS (Early Warning System), risk manažery, pracovníky obchodních úseků odpovědných za správu úvěrových pohledávek ve fázi pre-Workout (IFRS Stage 2), pracovníky útvarů Compliance a Interního auditu.


 

Obsah

  1. Úvod: Příčiny nesplacení úvěrů
  2. Vymáhací proces
  3. Úspěšné a neúspěšné postupy I: Early workout
  4. Úspěšné a neúspěšné postupy II: Late workout
  5. Kolaterály a garance: Co funguje na papíře a co funguje v praxi
  6. Specifika vymáhání dle typu protistrany
  7. Oprávkování a odpisy
  8. Regulatorní požadavky na vymáhání
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.

Lektoři

Ing. Jiří Klumpar

Jiří Klumpar je odborníkem s dlouholetou zkušeností v českém bankovním sektoru. Od roku 1991 prošel postupně celou řadou významných pozic a funkcí. Byl ředitelem odboru Řízení rizik a vypořádání v ČNB, nuceným správcem Agrobanky Praha, předsedou regulatorní komise ČBA, ředitelem poradenských služeb PwC pro finanční instituce, generálním ředitelem České exportní banky a.s., ředitelem útvaru Workout v Raiffeisenbank a. s. a místopředsedou představenstva Raiffeisen stavební spořitelny a.s.