Chytře na rizika  
Nabídka  
Operační riziko v praxi

Operační riziko v praxi

Otevřený seminář

Seminář Operační riziko v praxi je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta uzpůsobený jeho požadavkům.

Cíle semináře

První část semináře pokrývá otázky celkového rámce operačního rizika – jeho identifikaci, měření a řízení. Ve druhé části se věnujeme praktické implementaci řízení operačního rizika, a to zejména nastavení rizikového apetitu, risk governance a školení, RCSA a mitigaci rizika. V rámci semináře budou diskutovány jak příklady zdrojů rizika, tak příklady nástrojů řízení rizika – klíčové rizikové indikátory (KRI) a rizikové scénáře. V závěru semináře se věnujeme souvisejícím tématům, kterými jsou riziko třetích stran, transfer rizika a riziko reputační.

Pro koho je určen

Seminář je určen především risk manažerům a specialistům zodpovědným za operační riziko, interním auditorům a pracovníkům compliance.


 

Aktuální termín semináře:

Pozvánka v PDF

Lektoři

Mgr. Ing. Václav Novotný  

Ing. Petr Bartel, vedoucí Odboru operačního rizika, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Petr Bartel je vedoucí Odboru operačního rizika v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. a.s. V tomto útvaru má na starosti vedle operačního rizika i riziko reputační a integraci rizik (ICAAP). Během své kariéry prošel řadou pozic v oblasti řízení rizik, financí a treasury. Zároveň vedl několik projektů v oblasti IT a fúzí. Byl také předsedou Komise pro účetnictví České bankovní asociace.

Petr Bartel vystudoval VŠE, obor matematické metody v ekonomice.