Chytře na rizika  
Rating a scoring

Rating a scoring

Seminář Rating a scoring je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Nabízí účastníkům bližší přehled o rozdílech mezi aplikačním a behaviorálním scoringem a o používaných metodách credit scoringu. Seminář se také zabývá kritérii efektivity použitých metod a návodů, jak tato kritéria aplikovat. Probírané metody jsou na semináři demonstrovány na číselných příkladech. Seminář dále poskytne účastníkům náhled do problematiky přidělování ratingu a vymezí rozdíl mezi ratingem a scoringem včetně diskuze o výhodách a nevýhodách těchto metod.

Pro koho je určen

Pro všechny, kteří se zabývají ohodnocením bonity klientů. 

 

Obsah semináře

  1. Rating
  2. Co je to credit scoring
  3. Životní cyklus skóringového modelu
  4. Vstupní data
  5. Metody používané při vývoji skóringových modelů
  6. Posouzení predikční schopnosti statistických metod
  7. Praktický příklad
  8. Vztah ratingu a skóringu v bankovní regulaci

 

Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.

 

Poradenství

Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí mimo odborných seminářů také poradenství v oblasti validace matematicko-statistických modelů.