Chytře na rizika  
Komoditní deriváty

Komoditní deriváty

Seminář Komoditní deriváty je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Hlavním cílem tohoto semináře je poskytnout účastníkům přehled o komoditním trhu jako celku, tzn. vztahu nabídky a poptávky, a obchodování s komoditami pomocí různých typů komoditních derivátů. Účastníci se seznámí s pravidly obchodování komoditních derivátů, s riziky spojenými s obchodováním a se způsoby ocenění.

Pro koho je určen

K účasti jsou zváni zejména vedoucí pracovníci finančního oddělení, risk managementu, ale i jednotlivci, kteří mají o obchodování s komoditami zájem.

 

Obsah semináře

  1. Úvod do finančních nástrojů
  2. Nejdůležitější komodity, jejich charakteristiky a použití
  3. Komoditní deriváty
  4. Typy komoditních derivátů
  5. Přehled organizovaných trhů a druhů kontraktů na nich uzavíraných 
  6. Pravidla obchodování a vypořádání 
  7. Rizika spojená s komoditními deriváty
  8. Porovnání komoditních derivátů
  9. Oceňování komoditních derivátů

 

Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.

 

Kromě semináře Komoditní deriváty společnost Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí také semináře Finanční deriváty a Kreditní deriváty.