Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Efektivní reporting Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Green finance a ESG rizika Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG ve finančních institucích Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Riziko změn klimatu Řízení aktiv a pasiv (ALM) Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Komoditní deriváty

Komoditní deriváty

Seminář Komoditní deriváty je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Hlavním cílem tohoto semináře je poskytnout účastníkům přehled o komoditním trhu jako celku, tzn. vztahu nabídky a poptávky, a obchodování s komoditami pomocí různých typů komoditních derivátů. Účastníci se seznámí s pravidly obchodování komoditních derivátů, s riziky spojenými s obchodováním a se způsoby ocenění.

Pro koho je určen

K účasti jsou zváni zejména vedoucí pracovníci finančního oddělení, risk managementu, ale i jednotlivci, kteří mají o obchodování s komoditami zájem.

 

Obsah semináře

  1. Úvod do finančních nástrojů
  2. Nejdůležitější komodity, jejich charakteristiky a použití
  3. Komoditní deriváty
  4. Typy komoditních derivátů
  5. Přehled organizovaných trhů a druhů kontraktů na nich uzavíraných 
  6. Pravidla obchodování a vypořádání 
  7. Rizika spojená s komoditními deriváty
  8. Porovnání komoditních derivátů
  9. Oceňování komoditních derivátů

 

Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.

 

Kromě semináře Komoditní deriváty společnost Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí také semináře Finanční deriváty a Kreditní deriváty.