Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Dopady změny klimatu a jejich řešení Efektivní reporting ESG a Green Finance ESG rizika a jejich audit Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Řízení aktiv a pasiv - ALM Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Silicon Valley Bank - poučení z krizového vývoje Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Komoditní deriváty

Komoditní deriváty

Seminář Komoditní deriváty je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Hlavním cílem tohoto semináře je poskytnout účastníkům přehled o komoditním trhu jako celku, tzn. vztahu nabídky a poptávky, a obchodování s komoditami pomocí různých typů komoditních derivátů. Účastníci se seznámí s pravidly obchodování komoditních derivátů, s riziky spojenými s obchodováním a se způsoby ocenění.

Pro koho je určen

K účasti jsou zváni zejména vedoucí pracovníci finančního oddělení, risk managementu, ale i jednotlivci, kteří mají o obchodování s komoditami zájem.

 

Obsah semináře

  1. Úvod do finančních nástrojů
  2. Nejdůležitější komodity, jejich charakteristiky a použití
  3. Komoditní deriváty
  4. Typy komoditních derivátů
  5. Přehled organizovaných trhů a druhů kontraktů na nich uzavíraných 
  6. Pravidla obchodování a vypořádání 
  7. Rizika spojená s komoditními deriváty
  8. Porovnání komoditních derivátů
  9. Oceňování komoditních derivátů

 

Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.

 

Kromě semináře Komoditní deriváty společnost Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí také semináře Finanční deriváty a Kreditní deriváty.