Chytře na rizika  
Riziko likvidity

Riziko likvidity

Seminář Riziko likvidity je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Seminář Riziko likvidity se zaměřuje na problematiku měření a ovlivňování rizika souvisejícího s likviditou. Během semináře se seznámíte s metodami měření rizika likvidity a s postupy a nástroji jeho řízení. Dále se budete zabývat rizikem likvidity z pohledu finanční krize, včetně přístupů regulátorů.

Pro koho je určen

Seminář je určen především risk managerům zodpovědným za řízení likvidity, pracovníkům zodpovědným za řízení financí, dále interním auditorům a pracovníkům ALM.

 

Obsah semináře

  1. Riziko likvidity
  2. Měření rizika likvidity
  3. Nástroje pro řízení rizika likvidity
  4. Řízení rizika likvidity a používané postupy
  5. Riziko likvidity z pohledu finanční a ekonomické krize
  6. Riziko likvidity v rámci Basel II

 

Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.

 

Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí mimo odborných seminářů také poradenství v oblasti rizika likvidity.

Společnost dále vyvinula specializovaný software CADCalc® Market pro profesionální řízení likvidity, tržních rizik a oceňování.