Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Efektivní reporting Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Green finance a ESG rizika Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG ve finančních institucích Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Riziko změn klimatu Řízení aktiv a pasiv (ALM) Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Riziko likvidity

Riziko likvidity

Seminář Riziko likvidity je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Seminář Riziko likvidity se zaměřuje na problematiku měření a ovlivňování rizika souvisejícího s likviditou. Během semináře se seznámíte s metodami měření rizika likvidity a s postupy a nástroji jeho řízení. Dále se budete zabývat rizikem likvidity z pohledu finanční krize, včetně přístupů regulátorů.

Pro koho je určen

Seminář je určen především risk managerům zodpovědným za řízení likvidity, pracovníkům zodpovědným za řízení financí, dále interním auditorům a pracovníkům ALM.

 

Obsah semináře

  1. Riziko likvidity
  2. Měření rizika likvidity
  3. Nástroje pro řízení rizika likvidity
  4. Řízení rizika likvidity a používané postupy
  5. Riziko likvidity z pohledu finanční a ekonomické krize
  6. Riziko likvidity v rámci Basel II

 

Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.

 

Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí mimo odborných seminářů také poradenství v oblasti rizika likvidity.

Společnost dále vyvinula specializovaný software CADCalc® Market pro profesionální řízení likvidity, tržních rizik a oceňování.