Chytře na rizika  
Bank Strategy Management Course

Bank Strategy Management Course

Bank Strategy Management Course je simulační hra, která rozvíjí znalosti a dovednosti potřebné k tvorbě výkonnostně a rizikově vyvážené bankovní strategie.

Průběh semináře

Účastníci jsou rozděleni do navzájem soupeřících týmů, úlohou týmů je dělat strategická rozhodnutí vztahující se k prodejní politice, řízení rizik, ALM a otázkám compliance. Účastníci získají teoretické i praktické znalosti, které jsou v průběhu simulační hry testovány v simulovaném tržním prostředí.

Pro koho je určen

Simulační kurz je koncipován tak, že se jej zároveň mohou účastnit manažeři a specialisté z různých oddělení bank. Kurz je rovněž vhodný pro trénink vybraných talentů, kteří jsou systematicky vzděláváni pro budoucí zastávání manažerských pozic.

 

V případě zájmu o simulační kurz nás neváhejte kontaktovat.