Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Dopady změny klimatu a jejich řešení Efektivní reporting ESG a Green Finance ESG rizika a jejich audit Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Řízení aktiv a pasiv - ALM Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Silicon Valley Bank - poučení z krizového vývoje Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Bank Strategy Management Course

Bank Strategy Management Course

Bank Strategy Management Course je simulační hra, která rozvíjí znalosti a dovednosti potřebné k tvorbě výkonnostně a rizikově vyvážené bankovní strategie.

Průběh semináře

Účastníci jsou rozděleni do navzájem soupeřících týmů, úlohou týmů je dělat strategická rozhodnutí vztahující se k prodejní politice, řízení rizik, ALM a otázkám compliance. Účastníci získají teoretické i praktické znalosti, které jsou v průběhu simulační hry testovány v simulovaném tržním prostředí.

Pro koho je určen

Simulační kurz je koncipován tak, že se jej zároveň mohou účastnit manažeři a specialisté z různých oddělení bank. Kurz je rovněž vhodný pro trénink vybraných talentů, kteří jsou systematicky vzděláváni pro budoucí zastávání manažerských pozic.

 

V případě zájmu o simulační kurz nás neváhejte kontaktovat.