Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Efektivní reporting Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Green finance a ESG rizika Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG ve finančních institucích Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Riziko změn klimatu Řízení aktiv a pasiv (ALM) Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Bank Strategy Management Course

Bank Strategy Management Course

Bank Strategy Management Course je simulační hra, která rozvíjí znalosti a dovednosti potřebné k tvorbě výkonnostně a rizikově vyvážené bankovní strategie.

Průběh semináře

Účastníci jsou rozděleni do navzájem soupeřících týmů, úlohou týmů je dělat strategická rozhodnutí vztahující se k prodejní politice, řízení rizik, ALM a otázkám compliance. Účastníci získají teoretické i praktické znalosti, které jsou v průběhu simulační hry testovány v simulovaném tržním prostředí.

Pro koho je určen

Simulační kurz je koncipován tak, že se jej zároveň mohou účastnit manažeři a specialisté z různých oddělení bank. Kurz je rovněž vhodný pro trénink vybraných talentů, kteří jsou systematicky vzděláváni pro budoucí zastávání manažerských pozic.

 

V případě zájmu o simulační kurz nás neváhejte kontaktovat.